Měsíc Internetu
Partneři
Hlavní akce
Ostatní akce
Akce v knihovnách

Sdružení BMI
Sondy do českého Internetu
Internet a zdravotně postižení
eBusiness Roadshow
Mezinárodní projekty
Tiskové zprávy
Kontaktyod: 
do: 


Senioři mají svůj portál
6.3.2002

Po loňském velkém zájmu o internet ze strany seniorů letos ještě více knihoven připravilo zvláštní program pro starší zájemce. A ohlas z prvních akcí na několika místech republiky naznačuje, že zájem důchodců o internet ještě stoupá. Vstříc mu vychází také nový server  www.senio.cz, který v rámci Měsíce internetu představil deník www.valnehromady.cz. Do třetice se vztahu internetu a seniorů týká příspěvek, který nám poslal  Josef Hromádko.

Senio.cz představuje zatím zárodek portálu, jak si jej jeho tvůrci představují. Chce předložit ucelený systém informací pro seniory, rozšířený o nabídku některých služeb. Je místem pro uplatnění tvorby seniorů, pro jejich portréty, realizaci jejich nápadů, pro vzájemnou komunikaci, vzdělávání a zábavu.

 

Mohlo by se na něm diskutovat také o námětech, jež obsahuje následující příspěvek. Jeho autorem je Josef Hromádko.

 

V současné době je pociťován pokles úcty k seniorům se strany mladé  počítačově gramotné generace, podceňování výsledků jejich práce, jejich  znalostí a životních zkušeností.  Příčinou není jen zaostávání seniorů ve znalostech a používání moderních komunikačních a informačních technik, zejména Internetu, ale i  neinformovanost, nedostupnost informací o aktivitách starší generace v  minulosti, zejména po druhé světové válce.

I ve střední a východní Evropě milióny lidí vytvářely hodnoty, které  nejsou dostatečně propagovány a respektovány a naopak  jsou velmi často  bagatelizovány. Současný překotný vývoj vede často k podceňování trvalých  hodnot materiálních, kulturních  i morálních, vytvořených jejich tvůrci bez  ohledu na tehdejší politický systém. Vytrácí se hrdost tvůrců na výsledky  své činnosti, na výsledky společné práce všech. U starší generace vzniká  hořkost a lítost, pocit osudové nespravedlnosti.

V každé společnosti vytvářejí občané hodnoty, které nejsou jimi zcela  spotřebovány, které jsou určeny pro období stáří. Stát, který si tyto hodnoty přivlastnil a hospodařil s nimi, nízkými platy a  mzdami znemožnil individuální spoření na stáří. Tím převzal i zodpovědnost   za zabezpečení občanů ve stáří a v nemoci. Výsledky hospodaření: investice  do infrastruktury, /do bydlení, do škol, nemocnic, do přehrad, do  dopravních, vodovodních, kanalizačních, telekomunikačních sítí/, do podniků,  do výzkumu, vývoje, do modernizace měly přinášet zdroje pro zabezpečení  občanů ve stáří.  Bez ohledu na ekonomickou efektivnost těchto akcí nezbavil se ani dnešní stát  zodpovědnosti za zabezpečení svých občanů ve stáří. Privatizace  majetku  prováděná v těchto státech by  k tomu měla vytvořit potřebné finanční  zdroje.

I když je obtížné vyčíslit dnešní hodnotu privatizovaného majetku,  jehož spoluvlastníky občané byly, bylo by účelné zveřejnit informace o  tehdejším hospodaření státu, o tehdejším státním dluhu a o devizových rezervách, o tehdejší výši příjmů, zejména důchodců a porovnat tyto údaje se  současnými.

Protože s podobnými problémy se setkávají důchodci i v ostatních  zemích střední a východní Evropy, bylo by účelné vyměňovat si vzájemně  zkušenosti se zlepšováním vztahů mezi mladší a starší generací v těchto  zemích.

Ke zvyšování počítačové gramotnosti seniorů již ve většině zemí  dochází. Brzdou však stále je nedostatek počítačů zejména připojených na  Internet v rukou seniorů a jejich organizací. Protože ve vyspělých zemích  jsou dnes vyřazovány počítače, které by docela dobře mohly dále sloužit v  zemích méně vyspělých, bylo by vhodné zorganizovat  jejich přesuny.

Na  Internetu by mohli senioři diskutovat nejvhodnější formy těchto přesunů: bezúplatně eventuálně za pozvání k návštěvě, k pobytu hrazenému  budoucím  majitelem počítače, koupě počítačů v bazaru vhodné organizace, dary  neziskovým organizacím a podobně.

Největší nedostatky jsou v oblasti dostupnosti informací o výsledcích  práce seniorů v minulosti. To je hlavní příčinou podceňování seniorů se  strany mladší generace. Na Internetu by  proto měly být ve větším rozsahu z  různých zemí zveřejňovány  pozoruhodné výsledky práce v minulosti. Mohly by  k nim probíhat odborné diskuse, senioři by mohli být nápomocni při využívání  těchto výsledků v dnešní době, mohlo by docházet k osobním kontaktům seniorů  nejen mezi sebou, ale především s mladší generací. Na konferencích na Internetu by senioři informovali o výsledcích své činnosti v minulosti, o projektech, které dosud nebyly realizovány a které by podle jejich názoru mohly být realizovány. Historikové a pracovníci archivů, kteří by se konferencí mohli zúčastňovat,  by rovněž mohli přispět k zlepšení vztahů  mezi generacemi.

Protože Německo má zkušenosti s touto problematikou největší, mohlo by  řešení této problematiky v České republice, v Slovenské republice, v  Polsku, v Maďarsku , v Bulharsku a Rumunsku  koordinovat .   V měsíci Internetu si zasluhuje pozornost i tato problematika.

 

 

 


 
MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

Go Digital

Březen - měsíc Internetu

Mediální partneři

Odborný partner

Internet na veřejných místech

Veřejný Internet

eBusiness Roadshow

tele2

Internet a zdravotně postižení

KB jistota

SPONZOR WEBU