Měsíc Internetu
Partneři
Hlavní akce
Ostatní akce
Akce v knihovnách

Sdružení BMI
Sondy do českého Internetu
Internet a zdravotně postižení
eBusiness Roadshow
Mezinárodní projekty
Tiskové zprávy
Kontaktyod: 
do: 


Konference Internet do škol - a co s ním? skončila, otázky zůstávají
29.3.2002

V první fázi nedávno spuštěného  projektu Internet do škol směřují počítače s připojením do školského intranetu zejména do těch škol, které jsou vybaveny počítači a internetem nejhůře. Budou si však  v nich učitelé vědět rady, jak naložit ve vyučování s internetem? Druhý ročník konference Internet do škol – a co s ním?, kterou uspořádalo BMI sdružení 28. března na veletrhu Schola Nova ve Veletržním paláci v Praze, jim poskytl řadu podnětů  pro využití internetu v různých oblastech výuky. Postarali se o to zkušení pedagogové, kteří internet uplatňují v praxi s úspěchem již delší dobu.

 

Zaplněný přednáškový sál seznámili například s rozmanitými způsoby zapojení internetu do projektové výuky,  jeho využitím v komunikaci školy s rodiči či při řízení školy. O celoevropském vzdělávacím portálu informovala Annie Gilleran z European Schoolnet. V průběhu panelové diskuse, kterou moderoval  novinář a spisovatel Ondřej Neff, se projevily značně rozdílné názory na aktuální otázky státní informační politiky ve vzdělávání.

 

Hlavními partnery konference byly společnosti 3COM a sdružení školských asociací CZESHA. Společnost 3COM představila  výsledky projektu, v němž od podzimu minulého roku každý měsíc vybírá jednu školu, které věnuje produkty umožňující jí vytvořit počítačovou síť. Například v listopadu získala grant na vybudování počítačové sítě základní škola Trivium Plus z Dobřan u Dobrušky, která se aktivně zapojila do spolupráce se švýcarskou sekundární školou v Liestalu. Žáci se snaží vytvářet společné česko-švýcarské webové stránky, které mají reprezentovat obě školy a umožnit pravidelný  virtuální kontakt žáků z obou škol.

 

Celkem se o grant ucházelo na 100 škol, dětských domovů a studentských kolejí. Původně měl grant končit v Měsíci internetu, ale vedení společnosti 3COM ČR a SR se rozhodlo s ohledem na kvalitu projektů a velmi dobré využití poskytnutého zařízení u vítězů předešlých kol pokračovat v grantu i v dalších měsících.

 

Sdružení CZESHA se netajilo svými výhradami k projektu Internet do škol, současně však navrhlo řadu konkrétních kroků, jak by bylo možné do realizace projektu více zapojit školy, využít jejich odborný potenciál a zefektivnit například školení učitelů. Ukazuje se, že právě příprava učitelů, kteří podle některých poznatků nemají z 90 procent žádnou zkušenost s počítačem ani internetem,  bude také velmi důležitým předpokladem efektivního využití prostředků věnovaných na internetizaci škol.

 

Celou konferenci živě přenášel na svých stránkách portál Atlas.cz, kde také bude na http://live.atlas.cz k dispozici záznam přenosu. Konference se stala užitečnou tečkou za letošním Měsícem internetu. V jeho průběhu využila veřejnost v hojném počtu nabídky 200 knihoven a od března ustavených 18 regionálních center internetu k prvnímu seznámení s internetem a pro pokročilejší uživatele se uskutečnila řada tematicky různě zaměřených konferencí.

 


 
MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

Go Digital

Březen - měsíc Internetu

Mediální partneři

Odborný partner

Internet na veřejných místech

Veřejný Internet

eBusiness Roadshow

tele2

Internet a zdravotně postižení

KB jistota

SPONZOR WEBU