Měsíc Internetu
Partneři
Hlavní akce
Ostatní akce
Akce v knihovnách

Sdružení BMI
Sondy do českého Internetu
Internet a zdravotně postižení
eBusiness Roadshow
Mezinárodní projekty
Tiskové zprávy
Kontaktyod: 
do: 


Do knihovny na internet, po internetu do knihovny v roce 2002
15.4.2002

Téměř 250 knihoven nabídlo v průběhu března stovky akcí zaměřených na podporu využívání a rozšíření internetu. Na aktivitách se podílely nejen veřejné knihovny zřizované obcemi, ale také vysokoškolské, muzejní, krajské knihovny i ústřední odborné knihovny včetně Národní knihovny ČR.

 

Vedle nabídky řady slev, jejichž cílem bylo přilákat nové, začínající i pokročilé uživatele internetu do knihoven, nabídly knihovny veřejnosti širokou paletu různých typů školení pro práci s internetem a pro zvýšení informační gramotnosti. Různé formy specializovaných nabídek ocenili například senioři, matky s dětmi, hendikepovaní, nezaměstnaní i další sociální skupiny. Zajímavou nabídku pro překonání jazykových bariér při využívání internetu připravila firma Microton, která do všech knihoven přihlášených k aktivitám Března - měsíce internetu poskytla jednu bezplatnou licenci překladače webových stránek Eurotran z angličtiny do češtiny.

 

Významný ohlas měly akce orientované  na pracovníky státní správy, starosty, učitele i odborníky. Pozornost byla věnována propagaci využívání elektronických informačních zdrojů,  jakými jsou báze plných textů novin a časopisů ProQuest a EBSCO, ale také nově zpřístupněnému informačnímu zdroji o Evropské unii KnowEurope, který obsahuje 70 000 dokumentů o EU včetně legislativy, statistik, výzkumných zpráv a analýz. Tyto zdroje nabízí již 300 knihoven, ale do konce roku 2003 je mohou využívat i další vybrané typy institucí      z  nekomerční sféry – vysoké školy (včetně nestátních), pracoviště Akademie věd ČR, veřejné knihovny, úřady veřejné správy, muzea, galerie, výzkumné ústavy aj. Národní knihovna ČR ve spolupráci s Univerzitou Karlovu zpřístupnila webový portál „Jednotná informační brána“, který umožňuje velmi efektivní prohledávání několika desítek domácích  i zahraničních katalogů knihoven a dalších informačních zdrojů.

 

Velký zájem vzbudil společný projekt s Českou tiskovou kanceláří. ČTK umožnila po dobu měsíce března knihovnám a jejich uživatelům bezplatný přístup do svých informačních databází. Za měsíc březen se do Infobanky ČTK přihlásilo 1325 osob, které položily 5738 dotazů, staženo bylo 18 680 různých zpráv/tabulek. Nejčastější dotazy směřovaly do databáze Biografie, archivů zpravodajství ČTK a databáze Země světa.

 

Stále větší počet knihoven nabízí svým blízkým i vzdáleným uživatelům služby pomocí internetu. Na podporu zvýšení kvality webových stránek knihoven je orientována soutěž BIBLIOWEB. Vítězem třetího ročníku soutěže v kategorii knihoven z měst do 20 000 obyvatel se stala Městská knihovna v Ústí nad Orlicí a v kategorii nad 20 000 obyvatel vítězství získala již podruhé Krajská knihovna F. Bartoše ve Zlíně. Obě vítězné knihovny obdržely od firmy SUWECO roční předplatné na časopisy dle vlastního výběru v hodnotě 10 tisíc korun. V prvním ročníku soutěže WEBÍK, pořádané Klubem dětských knihoven SKIP    a BMI sdružením pro dětské tvůrce webových stránek dětských oddělení v knihovnách, si první cenu, webovou kameru od společnosti Creative Webcam Go, odnesl třináctiletý Martin Šťáva z Nového Bydžova. 

 

Zajímavou zkouškou ohněm byla akce „ BezMezné Informace v BMI“ (BMI v BMI), v rámci které mohl každý po dobu 24 hodin získat odpověď na jakoukoliv otázku zaslanou na stanovenou emailovou adresu. Během jednoho dne došlo celkem 131 dotazů.  Byly to dotazy velmi různorodé - vtipné, hloupé, chytré, přemýšlivé, testovací, záludné, naléhavé, potměšilé, potřebné, nepotřebné.., ale v každém případě platí, že 75 z nich bylo zodpovězeno během 24 hodin, zbývající následně a pouze 4 dotazy zůstaly nezodpovězeny. Skupina knihovnických nadšenců si ověřila zajímavé možnosti call centra, které může pro nalezení odpovědi využívat nejen internet, ale také tradiční zdroje v podobě knih a časopisů uložených v knihovnách.

 

Akcí, která přilákala největší pozornost, byl druhý ročník „Noci s Andersenem“, organizovaný Klubem dětských knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků. Z 22. na 23. března zažilo v 70 místech Čech, Moravy a v jednom případě Slovenska  (v Krajské knižnici v Trnavě) na 1500 dětí a 300 dospělých účastníků v knihovnách, školách    i dětských domovech kouzelnou noc plnou pohádek a her. Kromě čtení pohádek ožily pohádkové bytosti, hrálo se loutkové divadlo, tančilo se na pohádkové diskotéce, putovalo se v nočních ulicích měst, soutěžilo, recitovalo, kouzlilo, malovalo a také chatovalo. Díky internetu vznikla nová přátelství i oslavná báseň vytvořená společně všemi zapojenými knihovnami. Noc s Andersenem se stala jednou z největších akcí na podporu dětské četby a je pozitivní, že byla velmi těsně provázána s využíváním informačních technologií, které se pro dnešní děti stávají samozřejmou budoucností.

Užitečné odkazy

Vše  o akcích knihoven k Březnu měsíci internetu naleznete na: http://www.nkp.cz/o_knihovnach/konsorcia/skip/BMI20010.htm

 

Vše o Bibliowebu naleznete na:

http://www.nkp.cz/o_knihovnach/konsorcia/skip/BMI2002BWeb.htm

Kontakt:  Ing. Aleš Brožek, Severočeská vědecká knihovna, tel. 047/520045, brozeka@svkul.cz

 
Práci s Jednotnou informační branou si můžete vyzkoušet na:

http://octopus.ruk.cuni.cz.

Další informace o Jednotné informační bráně naleznete na

http://jib-info.cuni.cz/

 

Vše o Noci s Andersenem najdete na:

http://www.nkp.cz/o_knihovnach/konsorcia/skip/BMI2002Noc.htm

http://www.nkp.cz/o_knihovnach/konsorcia/skip/KDKNocFoto.htm

Kontakt

Mirka Čápová, Hana Hanáčková - Knihovna B. Beneše Buchlovana Uherské Hradiště

Telefon:  0632/551250     Mail: detske@knihovnabbb.cz

 

Národní licence na elektronické informační zdroje:

PRO QUEST:

http://www.proquest.cz/

KNOW EUROPE:

http://www.knoweurope.cz

EIFEL - EBSCO

www.nkp.cz/eifl

 


 
MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

Go Digital

Březen - měsíc Internetu

Mediální partneři

Odborný partner

Internet na veřejných místech

Veřejný Internet

eBusiness Roadshow

tele2

Internet a zdravotně postižení

KB jistota

SPONZOR WEBU