Měsíc Internetu
Partneři
Hlavní akce
Ostatní akce
Akce v knihovnách

Sdružení BMI
Sondy do českého Internetu
Internet a zdravotně postižení
eBusiness Roadshow
Mezinárodní projekty
Tiskové zprávy
Kontaktyod: 
do: 


Česká republika se zapojuje do iniciativy Go Digital
23.5.2002


V připravenosti na elektronické obchodování malé české firmy nezaostávají za Evropou: pouze ve Finsku, Švédsku, Dánsku, Rakousku a Německu je připojen k internetu větší podíl malých a středních firem než v Česku.  Podle rozsáhlého výzkumu, který podle zadání sdružení BMI  a TELE2 uskutečnila  agentura DEMA,  má přístup k internetu 78 procent tuzemských malých  a středních firem do 100 zaměstnanců. Také v dalších aspektech připravenosti na e-business nejsou české firmy v průměru za podniky ze zemí Evropské unie nijak zvlášť pozadu. K těmto závěrům dospěla konference Go Digital – na přechodu k elektronickému podnikání, kterou uspořádaly 21. května v Jednacím sále Senátu v Praze sdružení BMI, Úřad pro veřejné informační systémy (ÚVIS) a senátní výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu  za podpory společností TELE2, Redbus Interhouse (Czech), mezinárodního konsorcia ENERGIA a společnosti Unicorn.

 

Konference se uskutečnila necelý týden poté, co v Bruselu proběhl Go Digital Summit, na kterém byly shrnuty výsledky a zkušenosti získané během prvního roku existence iniciativy Evropské komise Go Digital, jejímž cílem je pomoci malým a středním firmám zapojit se do elektronického obchodování. V rámci ní běží přes 60 projektů, které ověřují ve více než 400 malých a středních evropských firmách nové technologie charakteristické pro informační společnost.  

 

Jak uvedl na dnešní tiskové konferenci v Praze předseda ÚVIS Jiří Krump, důležitým krokem na podporu elektronického obchodu v ČR bylo vypracování Zelené knihy o elektronickém obchodu, která popsala současný stav e-businessu v ČR a vytvořila nástin cílového stavu. Nyní se zpracovává Bílá kniha o elektronickém obchodu, která jako strategický dokument vlády popíše způsoby, jak odstranit identifikované bariéry v ČR a specifikuje postupy, kterými lze umožnit hladké a bezpečné fungování elektronického obchodu, e-administrativy a zajistit kompatibilitu s prostředím jednotného trhu Evropské unie. Zdůraznil také, že ÚVIS bude usilovat o to, aby orgány veřejné správy začaly využívat k nákupům elektronická tržiště.

 

Představitelé sdružení BMI, které se bruselského Go Digital Summitu zúčastnilo, konstatovali, že řada bariér v rozvoji e-businessu v malých a středních firmách identifikovaných ve výzkumu BMI sdružení a společnosti TELE2 se shoduje s překážkami, které jsou popsány v průzkumu na stejné téma, realizovaném nedávno  v členských zemích EU. Patří k nim zejména nízká úroveň znalostí informačních technologií  a internetu a nedostatečná znalost konkrétních přínosů elektronického obchodu. Tyto dva důvody pokládá za hlavní bariéru dohromady 45 procent tuzemských malých a středních  firem.

 

Pražská konference proběhla ještě před přistoupením České republiky ke Go Digital, které umožní čerpat prostředky ze společných evropských fondů na podporu této iniciativy také českým firmám.  Těm zatím může být užitečný nový portál www.BusinessInfo.cz, rovněž představený na konferenci. Tento integrovaný systém informací pro podnikání a export uvedly do provozu v březnu  Ministerstvo průmyslu a obchodu a Czech Trade ve spolupráci s více než 20 partnery. Jeho cílem je integrovat relevantní informace na jednom místě, vytvářet obsah a informace s přidanou hodnotou, například různé průvodce typu „Jak exportovat“, umožnit dynamické vyhledávání na webech různých institucí. 

 

Vtipnou reportáž o konferenci Go Digital - na přechodu k elektronickému podnikání zveřejnil na portálu Tiscali Vladimír Vrabec.  

 


 
MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

Go Digital

Březen - měsíc Internetu

Mediální partneři

Odborný partner

Internet na veřejných místech

Veřejný Internet

eBusiness Roadshow

tele2

Internet a zdravotně postižení

KB jistota

SPONZOR WEBU