Měsíc Internetu
Partneři
Hlavní akce
Ostatní akce
Akce v knihovnách

Sdružení BMI
Sondy do českého Internetu
Internet a zdravotně postižení
eBusiness Roadshow
Mezinárodní projekty
Tiskové zprávy
Kontaktyod: 
do: 


Malé a střední české firmy dosud jen zřídka využívají elektronická tržiště
21.7.2002

Největším přínosem elektronických tržišť je možnost proniknout na nové trhy. Shodla se na tom téměř čtvrtina (23 %) z 900 malých a středních firem do 100 zaměstnanců, které se zúčastnily průzkumu sdružení BMI a agentury DEMA, podpořeného společností TELE2. Každá pátá firma oceňuje nejvíce na této formě obchodování možnost okamžitého porovnání s nabídkou konkurence a pružné reakce, třetím největším přínosem je podle 19 % firem rychlost uzavření obchodu. Přesto však  zatím jen 4 procenta firem si v praxi vyzkoušela, jak takové elektronické tržiště funguje, dalších 14 procent to mělo v úmyslu do konce letošního roku, ostatní s touto možností vůbec nepočítají.

 

Častěji využívají elektronická tržiště firmy s počtem 51 až 100 zaměstnanců (9 %) než menší firmy, z jednotlivých odvětví mají nejvíce zkušeností podniky z oblasti informačních a telekomunikačních technologií (12 %) a z velkoobchodu (9 %). Ze sedmi krajů, ve kterých průzkum probíhal, nejčastěji obchodují na elektronickém tržišti firmy z Libereckého kraje (13 %).

 

Za největší komplikaci účasti v elektronickém tržišti pokládá nejvíce firem svoji nezkušenost (31  %), a to malé do 10 zaměstnanců (30 %), středně malé od 11 do 50 zaměstnanců (33 %) i střední od 51 do 100 zaměstnanců (32 %). Dalšími v pořadí jsou absence osobních vztahů při obchodu (19 %) a vhodnost e-tržiště pouze pro některé produkty (19 %), důvěryhodnost transakcí (11 %), složitost procesu určení cen (9 %)     a malý počet účastníků aukce (8 %). Ani u těchto důvodů nehraje příliš velkou roli velikost firmy.

 

Výsledky průzkumu, který obsahoval na 90 otázek, posloužily BMI sdružení ke zpracování přílohy k Zelené knize o elektronickém obchodu, kterou přijala vláda ČR v lednu letošního roku. Podrobnější analýzu pak dostal pracovní tým, který nyní připravuje Bílou knihu      o elektronickém obchodu.

 

 

Co firma považuje za největší komplikaci účasti v elektronickém tržišti

 

urychlené uzavření obchodu

19,4 %

získání dlouhodobější spolupráce, obchodního partnera

10,3 %

proniknutí na nové trhy

22,1 %

úspora obstarávacích nákladů

8,4 %

poznání vlastní konkurenční schopnosti

8,0 %

úspěch bez nutnosti předchozích kontaktů

7,7 %

okamžité porovnání s nabídkou konkurence, pružná reakce

19,8 %

jiný přínos

0,2 %

neumí posoudit

4,0 %

 


 
MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

Go Digital

Březen - měsíc Internetu

Mediální partneři

Odborný partner

Internet na veřejných místech

Veřejný Internet

eBusiness Roadshow

tele2

Internet a zdravotně postižení

KB jistota

SPONZOR WEBU