Měsíc Internetu
Partneři
Hlavní akce
Ostatní akce
Akce v knihovnách

Sdružení BMI
Sondy do českého Internetu
Internet a zdravotně postižení
eBusiness Roadshow
Mezinárodní projekty
Tiskové zprávy
Kontaktyod: 
do: 


Zaměstnávání na dálku využívají malé a střední firmy v ČR jen sporadicky
31.7.2002

Pouze každá devátá firma (11 %) má zkušenosti s uplatňováním e-workingu, zaměstnávání svých pracovníků na dálku.  Ještě méně často (7 %) je využíván e-working u externích spolupracovníků. Ukázal to výzkum BMI sdružení a společnosti TELE2, který provedla agentura DEMA u 900 malých a středních  firem do 100 zaměstnanců.

 

Přitom čím je firma větší, tím častěji zaměstnává jak své vlastní pracovníky, tak externí spolupracovníky tzv. na dálku. U velikostní skupiny od 51 do 100 zaměstnanců využívá e-working u svých zaměstnanců 14 % a u externích spolupracovníků 10 % firem. Naprostá většina firem všech velikostí o tomto způsobu  zaměstnávání však zatím neuvažuje, do konce roku 2002 jej hodlá vyzkoušet 8,5 % sledovaných firem u vlastních zaměstnanců a 7,5 % u externích spolupracovníků.

 

Výzkum zabývající se připraveností na elektronické podnikání odhalil také, co vyvolává největší obavy ze zavádění práce na dálku. Na prvním místě je to malá informovanost    o praktickém využití e-workingu (43 % firem), dále nedůvěra v efektivitu takové práce (25 %), slabá možnost kontrolovat výkon pracovníka (15 %) a nedostatečnost právních norem (11 %). Toto pořadí bylo shodné u firem do 10 zaměstnanců, od 11 do 50 i od 51 do 100 zaměstnanců.

 

O něco častěji využívají firmy outsourcing, služby externích organizací pro zajišťování běžných činností. U služeb z oblasti informačních technologií jde o 21 % firem, v jiné oblasti, například v účetnictví, 20 % firem. V obou sférách jen dalších 7 % firem plánuje, že využije outsourcing do konce roku 2002. Přitom u služeb v jiné oblasti prakticky nehraje roli velikost firmy, zatímco u služeb v oblasti informačních technologií výrazně stoupá používání outsourcingu s velikostí firmy. A to od 13 % u firem do 10 zaměstnanců, přes 23 % u firem od 11 do 50 zaměstnanců, až po 28 % firem velikosti od 51 do 100 zaměstnanců. Nejběžnější je outsourcing služeb informačních technologií  v oblasti financí a bankovnictví  (45 % firem), komerčních služeb (44 %) a zdravotnictví (30 %).

 

Mezi obavami ze zavedení outsourcingu se nejčastěji objevují vysoká cena takto poskytovaných služeb (24 % firem), možnost úniku informací mimo firmu (22 %), nedostatečná informovanost o výhodách takové formy (21 %) a závislost na dodavateli, dodatečné náklady (14 %). Zatímco pro firmy do 10 zaměstnanců hrají největší roli obavy z vysoké ceny (28 %) a neinformovanost (24 %) před únikem informací  (18 %), firmy s 11 až 50 zaměstnanci se nejvíce obávají vysoké ceny (24 %) a úniku informací (24 %) a neinformovanost je až na třetím místě s 20 %, u firem od 51 do 100 zaměstnanců  je nejčastější obava z úniku informací (24 %), dále vysoká cena (20 %)     a závislost na dodavateli (19 %).

 

 


 
MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

Go Digital

Březen - měsíc Internetu

Mediální partneři

Odborný partner

Internet na veřejných místech

Veřejný Internet

eBusiness Roadshow

tele2

Internet a zdravotně postižení

KB jistota

SPONZOR WEBU