Měsíc Internetu
Partneři
Hlavní akce
Ostatní akce
Akce v knihovnách

Sdružení BMI
Sondy do českého Internetu
Internet a zdravotně postižení
eBusiness Roadshow
Mezinárodní projekty
Tiskové zprávy
Kontaktyod: 
do: 


Vytvářejte s námi portál Helpnet.cz!
8.10.2002

Nejnovějším projektem BMI sdružení se stalo vybudování portálu Helpnet.cz o problematice osob se specifickými potřebami. Umožní jej do značné míry finanční příspěvek, který pro tento účel poskytne CZ.NIC, z.s.p.o. Vytvořením portálu bylo BMI sdružení pověřeno  Asociací informačních systémů pro osoby se specifickými potřebami (AISO), technickou podporu zajišťuje sdružení Alfa Human.

Cílem projektu je vytvořit jedno místo na českém Internetu a uvést v obecnou známost jeho adresu www.helpnet.cz, jež bude sloužit jako informační, komunikační a vzdělávací centrum pro problematiku osob se specifickými potřebami, což je korektnější ekvivalent ne zcela přesného pojmu zdravotně postižený. Helpnet.cz při tom bude spolupracovat se širokým spektrem organizací zdravotně postižených a dalšími tvůrci již existujících informačních zdrojů, jejichž obsah bude na svých stránkách zrcadlit, anebo na něj bude odkazovat. Helpnet.cz nabídne prostor i těm organizacím zdravotně postižených a jednotlivcům, kteří dosud nemají vlastní webové stránky.

BMI sdružení bude poskytovat soustavnou marketingovou podporu portálu Helpnet.cz a tím přispěje i ke zvýšení návštěvnosti ostatních spolupracujících serverů.

Spolupráci s budoucím portálem Helpnet.cz již navázaly nebo upřesňují www.alfabet.cz, www.bezbarier.czwww.internetporadna.cz, www.krizovatka.cz, www.ticho.cz, Vládní výbor pro zdravotně postižené občany, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, sdružení ROSKA a další organizace.

Helpnet.cz bude oficiálně představen veřejnosti v březnu 2003 jako jedna z akcí Března – měsíce Internetu. Zájemci o spolupráci se však mohou zapojit již nyní do připravovaného zkušebního provozu. Bližší informace poskytne BMI sdružení, Za papírnou 5, 170 00 Praha 7, Jaroslav Winter, winter@brezen.cz, tel. 266 710 622, nebo Pavel Hajný, tel. 266 710 622, sondy@brezen.cz.

 

 


 
MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

Go Digital

Březen - měsíc Internetu

Mediální partneři

Odborný partner

Internet na veřejných místech

Veřejný Internet

eBusiness Roadshow

tele2

Internet a zdravotně postižení

KB jistota

SPONZOR WEBU