Měsíc Internetu
Partneři
Hlavní akce
Ostatní akce
Akce v knihovnách

Sdružení BMI
Sondy do českého Internetu
Internet a zdravotně postižení
eBusiness Roadshow
Mezinárodní projekty
Tiskové zprávy
Kontaktyod: 
do: 


Dětská konference Junior Internet počtvrté a se změnami
19.10.2002

O několik změn bude obohacena dětská konference Junior Internet, která se uskuteční 8. března 2003 již počtvrté jako jedna z akcí Března – měsíce Internetu. Nejdůležitější novinkou je prodloužení věkové hranice pro účast na konferenci do 18 let. Podmínkou účasti je úspěšné zapojení do některé z nominačních soutěží, které byly právě vyhlášeny.

 

Konferenci Junior Internet vymyslely samy děti a dětský internetový časopis eZavináč (www.ezavinac.cz) ji spolu s BMI sdružením poprvé zorganizoval    v roce 2000. Až do třetího ročníku byla určena dětem do 15 let. Jak se mohli přesvědčit účastníci minulých ročníků, webové stránky a další internetové projekty vytvořené dětmi byly často na velmi profesionální úrovni. Konference se pro řadu dětí stala odrazovým můstkem k jejich další aktivní činnosti spojené s Internetem.

 

Samotné konferenci předcházejí každoročně tzv. nominační soutěže, ve kterých děti musí předvést svoje internetové dovednosti. Nejlepší účastníci těchto soutěží jsou poté pozváni na konferenci. Kromě toho vybere porota vítěze jednotlivých soutěží, kteří kromě hodnotných cen dostanou rovněž možnost předvést své práce a projekty na konferenci svým vrstevníkům i médiím a odborné veřejnosti.

 

Protože se kolem Junior Internetu za tři roky jeho existence už vytvořila určitá komunita dětských účastníků, organizátoři by ji rádi udrželi. Aby z ní nevyloučili děti, které již pomalu odrůstají a překročily dosavadní věkový limit 15 let, od 4. ročníku přidali novou nominační soutěž JuniorProject, jejíž horní věková hranice je 18 let.

 

"Účast starších vrstevníků by mohla ty mladší motivovat a rozšířit jejich obzor," poznamenal jeden z organizátorů, Jiří Peterka ml., "zároveň jsme ale kvůli velkému věkovému rozestupu rozdělili nominační soutěže na Junior Internet do dvou kategorií, do 14 a do 18 let."

 

Pro 4. ročník tedy byly vyhlášeny celkem tři nominační soutěže:

 

JuniorText – soutěž o nejlepší slohovou práci na téma Internetu (například co se mi na Internetu líbí/nelíbí, Internet v naší škole, Internet a rodina, Moje oblíbené internetové stránky, povídky o Internetu) – tato soutěž je určena dětem do 14 let,

 

JuniorWeb – soutěž, do které se děti mohou hlásit se svými www stránkami (osobní stránky, třídní stránky, webové časopisy apod.) – věková hranice této soutěže je 14 let,

 

JuniorProject – nová soutěž, do které se mohou hlásit starší zájemci s rozsáhlejšími webovými stránkami a internetovými projekty (například webové časopisy, různé webové systémy, ale i newebové projekty týkající se Internetu) – věková hranice soutěž je 18 let.

 

Uzávěrka všech soutěží je 10. února 2003. Zájemci se do nich mohou  přihlašovat na webových stránkách konference na adrese www.juniorinternet.cz, kde najdou i další informace o konferenci a nominačních soutěžích. 

 

Protože věkový rozdíl mezi jednotlivými účastníky je docela veliký, rozhodli se organizátoři rovněž upravit programovou koncepci konference. Dopolední blok konference, která proběhne v sobotu 8. března 2003 v pražském klubu Lávka, bude společný pro všechny účastníky a bude zaplněn obecnějšími přednáškami. Odpoledne si pak budou moci účastníci vybrat - v jednom sále bude připraven odbornější program pro starší účastníky, pro ty mladší bude připraven o něco kratší a zábavnější program v jiném sále.

 

 

 

 

 


 
MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

Go Digital

Březen - měsíc Internetu

Mediální partneři

Odborný partner

Internet na veřejných místech

Veřejný Internet

eBusiness Roadshow

tele2

Internet a zdravotně postižení

KB jistota

SPONZOR WEBU