Měsíc Internetu
Partneři
Hlavní akce
Ostatní akce
Akce v knihovnách

Sdružení BMI
Sondy do českého Internetu
Internet a zdravotně postižení
eBusiness Roadshow
Mezinárodní projekty
Tiskové zprávy
Kontaktyod: 
do: 


Požadavky uživatelů v oblasti připojení k internetu telefonní linkou
16.11.2002

O budoucnosti komutovaného přístupu k internetu v České republice se v těchto týdnech diskutuje v rámci Fóra pro vytáčený přístup k síti internet, které vzniklo pod vedením Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) na půdě Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS). Kromě Českého Telecomu, alternativních operátorů a dalších poskytovatelů připojení se jej účastní jako zástupci uživatelské veřejnosti čtyři občanská sdružení, mezi nimi také BMI sdružení. Na pracovním jednání 14. listopadu se shodla na koordinovaném postupu a formulaci základních požadavků na připojení k internetu a vydala společné prohlášení.

Zástupci uživatelů internetu zastoupení občanskými sdruženími BMI (Březen měsíc internetu), Internet pro všechny, Občané proti zdražování telefonu podporovaní Svazem pacientů ČR a Sdružení obrany spotřebitelů České republiky vítají současnou diskuzi ve Fóru pro vytáčený přístup k síti internet o nových modelech tohoto připojení.

Na svém pracovním jednání 14. listopadu 2002 se všechna výše uvedená sdružení shodla na koordinovaném postupu a formulaci základních požadavků na připojení k internetu, které budou dále rozpracovány do konkrétní podoby. 

Sdružení usilují v návaznosti na aktuální vývoj v oblasti připojení k internetu, programový dokument eEurope+, směrnici o univerzální službě 2002/22/ES a základní spotřebitelská práva volby a na informace o zpřístupnění nabídky připojení k internetu v podobě různých modelů, které zohledňují potřeby různých uživatelů:

1.      Přístup k internetu s minutovou tarifikací. 

2.      Paušální připojení v období mimo špičku v pracovní dny a celý den mimo pracovní dny doplněný o připojení s minutovou tarifikací mimo tuto dobu.

3.      Paušální připojení na celý den (24 h.).

4.      Vysokorychlostní připojení k internetu prostřednictvím technologií xDSL (24 h.).

5.      Zvýhodněné modely pro zdravotně postižené občany.

 

Všechny modely by měly zohledňovat následující kritéria:

1)      způsob tarifikace by měl být pro spotřebitele transparentní (např. u modelů s minutovou tarifikací je žádoucí pouze existence dvou cen – ceny ve špičce a mimo špičku);

2)      fakturace u modelů 1. a 2. by měla být v plném rozsahu realizována prostřednictvím vyúčtování od telefonního operátora s informací, která část je hrazena kterému subjektu, aby i zde si uživatel mohl vybírat;

3)      modely by měly umožňovat efektivní prosazení konkurence pro nastolení širokého spektra různých nabídek na trhu pro uspokojení možnosti volby uživatelů; tomu by měly napomoci i regulační zásahy Českého telekomunikačního úřadu;

4)      model 2. by měl zahrnovat místní volání zdarma v období mimo špičku a mimo pracovní dny; model 3. by je měl zahrnovat v průběhu celého dne;

5)      konkrétní nabídky uživatelům by měly obsahovat základní specifikace a garance kvality od ISP;

6)      ceny by měly na úrovni mírně nižší než je běžné v rozvinutých zemích tak, aby se zohlednily nižší náklady operátorů  a ISP na pracovní sílu v ČR; ceny pro uživatele za připojení k internetu by měly být stejné bez ohledu na technické řešení, které si zvolí jednotlivé subjekty zajišťující připojení, aby uživatelé v regionech s nižším internetovým provozem nebyli znevýhodněni oproti uživatelům z regionů s vyšším internetovým provozem.

 

V Praze dne 14. listopadu 2002

 

ZÁSTUPCI UŽIVATELŮ INTERNETU (platforma občanských sdružení)

BMI (Březen měsíc internetu) …………………………….  Jaroslav Winter, v. r.

Internet pro všechny …………………………………  ….  Miloslav Sova, v. r.

Občané proti zdražování telefonu
s podporou Svazu pacientů ČR …………………………   Luboš Olejár, v. r.

Sdružení obrany spotřebitelů České republiky ……………   František Lobovský, v. r.

 


 
MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

Go Digital

Březen - měsíc Internetu

Mediální partneři

Odborný partner

Internet na veřejných místech

Veřejný Internet

eBusiness Roadshow

tele2

Internet a zdravotně postižení

KB jistota

SPONZOR WEBU