Měsíc Internetu
Partneři
Hlavní akce
Ostatní akce
Akce v knihovnách

Sdružení BMI
Sondy do českého Internetu
Internet a zdravotně postižení
eBusiness Roadshow
Mezinárodní projekty
Tiskové zprávy
Kontaktyod: 
do: 


Upřesnění požadavků uživatelů internetu
24.11.2002

Sdružení BMI se stalo jedním z účastníků Fóra pro vytáčený přístup k síti internet a spolu s občanskými sdruženími Internet pro všechny, Občané proti zdražování telefonů (podporovaní Svazem pacientů ČR) a Sdružení obrany spotřebitelů ČR ustavilo v  jeho rámci platformu Zástupci uživatelů internetu (ZUI). Jaké požadavky zastává ZUI při jednáních? Oproti minulému článku byly v řadě bodů konkretizovány a nyní mají následující podobu.

 

Požadavky uživatelů na internetové připojení

Zástupci uživatelů internetu zastoupení občanskými sdruženími
BMI (Březen měsíc internetu), Internet pro všechny, Občané proti zdražování telefonu podporovaní Svazem pacientů ČR a Sdružení obrany spotřebitelů České republiky vnímají, že pro rozvoj internetu v ČR a tím i zvyšování vzdělanosti české populace je nutné umožnit uživatelům připojení k internetu prostřednictvím stávající telefonní sítě za přijatelných podmínek.

Svou představu Zástupci uživatelů internetu (ZUI) zformulovali do následujících modelů připojení k internetu v podobě různých požadavků , které zohledňují potřeby jednotlivých uživatelů:

1. Přístup k internetu s minutovou tarifikací vytáčeným připojením (dial-up)

Tento model je vhodný pro osoby, které využívají internet jen v malém rozsahu, například pro stručné vyřízení elektronické pošty, a nevyužijí tudíž možnosti dalších modelů.
Ceny ve špičce by měly být nižší než 0,80 Kč za minutu a mimo špičku nižší než 0,25 Kč za minutu.
Cena nesmí diskriminovat krátká připojení, tzn. že cena prvních minut by neměla být vyšší než cena dalších minut. Účtování by mělo začít až po navázání spojení, například po první půlminutě, aby uživatel neplatil za to, když se modemy nespojí. Taktéž poměr mezi cenou za připojení v období špičky a mimo špičku by se měl výrazně snížit z důvodu velkého rozdílu v cenách mezi těmito dvěma časovými úseky. Navrhujeme poměr cen mezi špičkou a mimo špičku jedna ku dvěma, a to tak, že by se měla upravit především cena ve špičce, aby nevedlo ze strany Českého Telecomu a alternativních operátorů sice ke snížení cen ve špičce, ale se současným zvýšením cen mimo špičku, což by vzhledem k tomu, že většina domácností využívá hlavně připojení v období mimo špičku, znamenalo pro zákazníky faktické zdražení.

2. Paušální připojení v období mimo špičku v pracovní dny a celý den mimo pracovní dny doplněný o připojení s minutovou tarifikací mimo tuto dobu vytáčeným připojením (dial-up).

Tento model je vhodný především pro domácnosti, které využívají internet především ve večerních hodinách a ve volných dnech. V 07,00 – 07,05 automatické odpojení sítě.
Ceny ve špičce by měly být do 0,80 Kč za minutu a za období mimo špičku by měl být hrazen paušál do 400 Kč, který by zahrnoval i místní volání zdarma v období mimo špičku a mimo pracovní dny (víkendy a svátky).

3. Paušální připojení na celý den vytáčeným připojením (Dial-up).

Tento model je vhodný pro domácnosti, které využívají internet po celý den, i pro malé podnikatele. (V 07,00 – 07,05 automatické odpojení sítě.)
Připojení by mělo být hrazeno paušálem do 900 Kč, který by zahrnoval i místní volání zdarma.

4. Vysokorychlostní připojení k internetu prostřednictvím technologií xDSL.

Tento model je určen pro uživatele, kteří požadují rychlý a celodenní přístup k internetu. Cena za neomezené připojení rychlostí alespoň 256/128 kb/s (údaje v kilobitech za vteřinu pro příjem/ odesílání) by měla být do 1500 Kč; vysokorychlostní připojení prostřednictvím technologie ADSL by mělo být bez omezení objemu přenesených dat.

5. Vítány jsou další modelové nabídky operátorů s různou přístupovou rychlostí, objemem dat ke stažení i cenou.

Všechny modely by měly zohledňovat následující kritéria:

1) uvedené ceny by měly zahrnovat poplatky za přenos v telefonní síti i připojení k internetu;
· poplatek za hlasovou službu mimo uvedeného není dotčen.

2) způsob tarifikace by měl být pro spotřebitele transparentní (např. u modelů s minutovou tarifikací je žádoucí pouze existence dvou cen – ceny ve špičce a mimo špičku);

3) špička by měla být účtována v období 7-17 hod v pracovní dny, ostatní doba by měla být účtována jako mimo špičku;

4) fakturace u modelů 1. a 2. by měla být v plném rozsahu realizována prostřednictvím vyúčtování od telefonního operátora, což uživateli šetří náklady s dalšími platbami; vyúčtování by mělo obsahovat informaci, která část je hrazena kterému subjektu, aby i zde si uživatel mohl vybírat;

5) konkrétní nabídky uživatelům by měly obsahovat základní specifikace a garance kvality od ISP i telefonních operátorů; (specifikace a garance by se samozřejmě vztahovaly pouze na část vedení, která je ve správě příslušného operátora – nevztahovala by se na zařízení a vedení konkrétního uživatele);

6) zdravotně postižení občané (držitelé průkazů ZTP a ZTP/P) by měli mít možnost se připojit za zvýhodněnou cenu (i v souladu s evropskou směrnicí o univerzální službě 2002/22/ES).

Prosazení těchto modelů do praxe by měly napomoci i regulační zásahy Českého telekomunikačního úřadu. Operátoři si zároveň musí uvědomit, že investují do svého budoucího trhu, který naroste tím dříve, čím se lidé naučí v širokém měřítku používat internet.


V Praze dne 22. listopadu 2002ZÁSTUPCI UŽIVATELŮ INTERNETU (platforma občanských sdružení)

BMI ............................................................................. Jaroslav Winter, v. r.
Internet pro všechny …………………………………………….
Miloslav Sova, v. r.
Občané proti zdražování telefonu
s podporou Svazu pacientů ČR …………………………………
Luboš Olejár, v. r.
Sdružení obrany spotřebitelů České republiky ………………… František Lobovský, v. r.

 

 


 
MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

Go Digital

Březen - měsíc Internetu

Mediální partneři

Odborný partner

Internet na veřejných místech

Veřejný Internet

eBusiness Roadshow

tele2

Internet a zdravotně postižení

KB jistota

SPONZOR WEBU