Měsíc Internetu
Partneři
Hlavní akce
Ostatní akce
Akce v knihovnách

Sdružení BMI
Sondy do českého Internetu
Internet a zdravotně postižení
eBusiness Roadshow
Mezinárodní projekty
Tiskové zprávy
Kontaktyod: 
do: 


Zástupci uživatelů internetu odmítají návrh Českého Telecomu
9.12.2002

Zavedení čtyř modelů připojení k internetu požadují na jednáních Fóra pro vytáčené připojení k síti Internet představitelé čtyř občanských sdružení – BMI (Březen měsíc internetu), Internet pro všechny, Občané proti zdražování telefonu s podporou Svazu pacientů ČR a Sdružení obrany spotřebitelů České republiky, kteří vytvořili společnou platformu Zástupci uživatelů internetu.

Připojení s minutovou tarifikací je model vhodný pro osoby využívající internet v malém rozsahu. Minutové ceny ve špičce by měly být nižší než 0,60 Kč za minutu a mimo špičku poloviční. Další model by měl umožnit připojení s časovým kreditem. Třetí model představuje připojení s intervalovým paušálem a je vhodný především pro domácnosti využívající internet nejvíce ve večerních hodinách a volných dnech. Fixní měsíční poplatek za období od 17 do 7 hodin a za volné dny by neměl přesáhnout 200 Kč a měl by zahrnovat i místní volání zdarma v intervalu paušálního zpoplatnění internetových hovorů. Konečně připojení se 24hodinovým paušálem ve výši do 600 korun, který by zahrnoval i místní volání zdarma, je model určený pro domácnosti využívající internet celý den i pro malé podnikatele.

Zástupci uživatelů internetu dále požadují, aby minutové poplatky byly stejné za celou dobu hovoru a byly účtovány po minutách počínaje koncem první minuty hovoru. Požadují rovněž zavedení analogických modelů u ISDN připojení, kde by měly být poplatky účtovány již od začátku a po sekundách, a ADSL připojení bez omezení objemu přenesených dat. Cena za neomezené připojení rychlostí alespoň 256/128 kb/s (údaje v kilobitech za vteřinu pro příjem/ odesílání) by neměla přesáhnout u ADSL připojení 1300 Kč za měsíc.

Jak uvedli na včerejší tiskové konferenci v Praze, Zástupci uživatelů internetu aktivně vyjadřují svoje připomínky k návrhům ostatních účastníků Fóra. Nesouhlasí zejména s představou Českého Telecomu, že internetová volání s parametry hlasových volání (stejná délka trvání) by byla účtována za stejnou cenu jako hlas. To by vedlo při očekávaném sjednocení místního a meziměstského hovorného k dalšímu zvýšení internetového tarifu. Rovněž tak je pro ně nepřijatelné zavedení ceny za sestavení spojení (set-up fee) pro každé internetové volání.

Český Telecom měl v minulosti povoleny ceny odpovídající nepřiměřenému zisku. Přitom investoval jen v omezené míře, a to tak, aby mohl později dále maximalizovat své zisky. Prostředkem k tomu je dimenzování připojovacích prvků sítě jen pro hlasový provoz, a to ještě jen pro případ, že by průměrná doba hovoru byla nejvýše 2 minuty. Tato doba ovšem nevychází z potřeb a přání uživatelů, ale pokud je pravdivá, tak vznikla jen následkem tarifní politiky Českého Telecomu, přesněji nepřiměřené ceny delších hovorů. Na tuto tradici chce Český Telecom nyní navázat a nenápadně sděluje, že hrdla v síti, která sám špatným technickým řešením způsobil, nemusí vadit, když se ceny za internetové připojení nasadí tak vysoko, aby si to málokdo mohl dovolit. Zvýšený zisk opět shrábne Český Telecom. Omezování zájmu uživatelů pomocí ceny vyšší, než jsou nezbytné náklady plus přiměřený zisk, je nepřijatelné. Regulátor by měl takové pokusy Českého Telecomu odmítnout a neměl by dopustit, aby byly kladeny překážky řešením, která by překonání vlivu hrdel umožnila.

Představitelé uživatelské veřejnosti oceňují, že byla ustaveno Fórum pro vytáčené připojení k síti Internet a že k účasti v něm byli přizváni vedle Českého Telecomu, alternativních operátorů a poskytovatelů internetového připojení také zástupci uživatelů internetu. Domnívají se však, že tato metoda jednání by se neměla omezit jen na vytáčené připojení, ale měla by být rozšířena i na připojení pomocí ISDN a ASDL, neboť jen tak lze zajistit masový přístup k internetu, obdobně jako je tomu v jiných zemích, například v USA nebo některých státech EU.

Velmi přehledně popsal na tiskové konferenci dosavadní průběh jednání Fóra pro vytáčené připojení k síti Internet Jiří Peterka. Jeho prezentaci je možné si prohlédnout zde. Další prezentace, charakterizující požadavky platformy Zástupci uživatelů internetu, je tady. Srovnání připojení přes dial-up a ASDL u nás a ve světě demonstroval zástupce občanského sdružení Internet pro všechny Miloslav Sova. Jeho prezentaci v Power Pointu najdete zde


 
MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

Go Digital

Březen - měsíc Internetu

Mediální partneři

Odborný partner

Internet na veřejných místech

Veřejný Internet

eBusiness Roadshow

tele2

Internet a zdravotně postižení

KB jistota

SPONZOR WEBU