Měsíc Internetu
Partneři
Hlavní akce
Akce v knihovnách
Ostatní akce

Sdružení BMI
Internet a zdravotně postižení
Výzkumy o Internetu
Mezinárodní projekty
ENERGIA
PRELUDE
MS-NET
TECNO ZEINU
Tiskové zprávy
Kontaktyod: 
do: 


Internet a zdravotně postižení
6.1.2003

Internet a zdravotně postižení je dlouhodobý projekt sdružení BMI. Jeho cíle byly formulovány v obecné rovině takto:
– Zmapovat existující aktivity zdravotně postižených a jejich sympatizantů na Internetu, seznamovat s nimi veřejnost a přinášet informace o využití Internetu zdravotně postiženými ve vyspělých zemích.
– Informovat internetovou komunitu o potřebách a nárocích zdravotně postižených.
– Zprostředkovat zdravotně postiženým možnosti Internetu – zejména monitorovat a vyhodnocovat reálné výhody Internetu využitelné v životě zdravotně postižených lidí a ukázat jim, jak Internet může prakticky přispět k řešení některých jejich potřeb a problémů.
– Podněcovat aktivní využívání Internetu při překonávání bariér mezi společností a zdravotně postiženými.

Iniciační etapa probíhala v prvních měsících roku 2000, kdy byly zmapovány aktivity zdravotně postižených a pro zdravotně postižené na českém Internetu včetně vytvoření seznamu kontaktů. Proběhla pracovní jednání s některými organizacemi zdravotně postižených. Došlo k navázání spolupráce s Televizním klubem neslyšících, která vyústila v seriál věnovaný Internetu, jehož 1. díl byl vysílán 1. března 2000. Skupina neslyšících dětí byla pozvána na dětskou konferenci Junior Internet, pořádanou 11. března 2000 v Praze.

Dále navázalo sdružení BMI spolupráci se společností LMC Jobs. Ta na svém serveru www.jobs.cz 2. března 2000 uskutečnila O-zónu, odpovědi odborníků on-line, která byla věnována zaměstnávání zdravotně postižených. V březnu 2001 vyvrcholila spolupráce s LMC Jobs doplněním serveru www.práce.cz o speciální modul – nabídku a poptávku pracovních příležitostí pro občany se specifickými potřebami.

Nový impuls a prostředky pro pokračování v projektu získalo sdružení BMI uzavřením dohody o partnerství s Nadací zaměstnanců Komerční banky, a.s. Jistota, ke kterému došlo 11. července 2001. Na základě této dohody hodlala podpořit Nadace Jistota některé z projektů zaměřených na integraci postižených občanů do občanské společnosti, které jí mělo BMI předložit.  Dohoda byla podepsána současně s předáním 4 počítačů od Nadace Jistota občanskému sdružení Deafnet, které provozuje internetový klub pro neslyšící v Praze. Podrobnosti o okolnostech předání a využití počítačů přináší tisková zpráva.  Poté poskytla Nadace Jistota na doporučení BMI sdružení počítače ještě několika organizacím zdravotně postižených. Bohužel po změně vlastníků Komerční banky došlo k přehodnocení zaměření činnosti Nadace Jistota a spolupráce s BMI byla ukončena.

V srpnu 2001 se stalo sdružení BMI spoluzakládajícím členem občanského sdružení AISO – Asociace informačních systémů osob se specifickými potřebami. První akcí AISO byla konference Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami, která se uskutečnila v sobotu 15. září 2001 v Kongresovém centru v Praze a setkala se s velkým ohlasem. Na ni navázala 16.března 2002 jako jedna z hlavních akcí Měsíce Internetu konference INSPO 2002 - Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami. Nyní připravuje BMI sdružení spolu s dalšími partnery konferenci INSPO 2003, která se uskuteční 22. března 2003 v Kongresovém centru Praha.  

Nejnovější aktivitou BMI sdružení v oblasti Internetu a zdravotně postižených se stal projekt Helpnet.cz. Jde o portál zaměřený na péči o osoby se specifickými potřebami, jehož záměr vznikl na půdě AISO, která pak pověřila realizací projektu BMI. Portál se již připravuje díky grantu od společnosti CZ.NIC a veřejnosti bude představen na konferenci INSPO 2003.

Jako logické vyústění dosavadního zájmu BMI sdružení o využití Internetu pro lidi se zdravotním postižením se jeví výběr motta 6. ročníku Března – měsíce Internetu: Internet bez bariér. BMI tak důrazem na tuto problematiku hodlá rovněž přispět i ke zdaru  Evropského roku osob se zdravotním postižením, kterým byl rok 2003 vyhlášen Evropskou komisí.  

 


Březen - měsíc Internetu

Mediální partneři

Odborný partner

 
Konference Junior Internet


 
Konference INSPO 2003

 
MEZINÁRODNÍ PROJEKTY