Měsíc Internetu
Partneři
Hlavní akce
Akce v knihovnách
Ostatní akce

Sdružení BMI
Internet a zdravotně postižení
Výzkumy o Internetu
Mezinárodní projekty
ENERGIA
PRELUDE
MS-NET
TECNO ZEINU
Tiskové zprávy
Kontaktyod: 
do: 


Zástupci uživatelů Internetu jednali s ministrem Mlynářem
(BMI) 5.3.2003

Na začátku měsíce Internetu, 4. března, se sešli Zástupci uživatelů Internetu (ZUI) v Poslanecké sněmovně na hodinovém jednání s ministrem Vladimírem Mlynářem. Platformu ZUI tvoří čtyři občanská sdružení, včetně BMI, která se zapojila do činnosti Fóra pro vytáčené připojení k síti Internet.

Hlavní pozornost byla věnována nejprve problematice ADSL, kde byla situace již zcela neudržitelná, protože ČR byla spolu se Slovenskem jedinou zemí v Evropě, ve které  dosud nebyla možnost toto vysokorychlostní připojení k Internetu využívat. Delegace ZUI ocenila přínos ministra k urychlení jednání, i když vyjádřila značnou nespokojenost s koncovými cenami za jednotlivé rychlostí, které neumožňují plošné rozšíření širokopásmového připojení, ježje zakotveno v programových dokumentech vlády a Akčním plánu eEurope+. Především pro malé firmy však bude okamžitým přínosem.

Ministr ocenil práci ZUI při shromažďování informací, které jsou v zásadním rozporu s informacemi prezentovanými Českým Telecomem, a informoval, že pro vyřešení tohoto cenového sporu se obrátil na Český telekomunikační úřad s žádostí o zpracování analýzy cen v EU oproti ČR. V této době přemýšlí, zda využít nabídky na ADSL připojení k internetu.

ZUI informovali ministra o nynější situaci z jednání Fóra pro vytáčený přístup k síti Internet, kde se již řadu měsíců jedná o nových modelech připojení, ale bohužel se nedaří nalézt vhodné řešení jak u modelů, tak metodiky stanovení cen. Za nepřijatelný označili přístup Českého Telecomu k otázkám neměřeného a intervalového paušálu, který podle názoru  ZUI hledá důvody, proč to nejde, místo hledání způsobů, jak to zavést. Ministr Mlynářa  vyjádřil přesvědčení, že i v případě paušálů se podaří dosáhnout již v brzké době dohody. Paušál je podle něj službou, která je prioritou pro zavedení v ČR (zejména mimo velkých měst) a určitě by měla být co nejdřive zveřejněná, byť pro začátek možná za více, než ZUI požadovaných 600 Kč měsíčně. Sám ministr se chce zasadit o urychlení zavedení plného neměřeného paušálu (Friaco). Pan ministr je ochoten akceptovat i případné přerušení spojení ze strany ISP po určité době spojení z důvodu zachování kvality spojení.

Komentáře k článku


Archiv rubriky

Březen - měsíc Internetu

Mediální partneři

Odborný partner

 
Konference Junior Internet


 
Konference INSPO 2003

 
MEZINÁRODNÍ PROJEKTY