Měsíc Internetu
Partneři
Hlavní akce
Akce v knihovnách
Ostatní akce

Sdružení BMI
Internet a zdravotně postižení
Výzkumy o Internetu
Mezinárodní projekty
ENERGIA
PRELUDE
MS-NET
TECNO ZEINU
Tiskové zprávy
Kontaktyod: 
do: 


Úředníci moc nefandí veřejnému Internetu na úřadech
(BMI) 6.5.2003

Více než 32 000 účastníků se zapojilo do ankety Livenet.cz pořádané společností S9 Company a sdružením BMI, která probíhala v březnu letošního roku jako součást 6. ročníku projektu Březen – měsíc Internetu. Na otázky týkající se jejich vztahu k Internetu a k možnému vstupu do Evropské unie odpovídali buď přes Internet na adrese www.livenet.cz, anebo prostřednictvím terminálů friendly  umístěných na hlavních konferencích měsíce Internetu. Mezi nejzajímavější výsledky patří zjištění, že nejméně fandí veřejně přístupnému Internetu na úřadech úředníci a děti.

Nejaktivnějšími respondenty se ukázala skupina uživatelů, která používá Internet od roku 1996 a dříve. Tvořilo ji celkem 21,03 % účastníků ankety. Druhou nejpočetnější skupinu představovali  uživatelé s počátkem v roce 1999 (14,38 %), naopak nejméně bylo loňských (8,79 %)  a letošních nováčků (3,09 %).
Na otázku, co by mohlo výrazně přispět k většímu rozšíření a využívání Internetu všemi občany ČR, uvedlo 62 % účastníků ankety motivaci občanů v podobě zlevnění on-line služeb státu v porovnání s klasickými, 45 % hlasovalo pro vytvoření konkurenčního prostředí vyrovnaného pro všechny účastníky telekomunikačního trhu, 30 % pro levné vzdělávací kurzy, 28 % pro zábavné a propagační akce. Přitom levným vzdělávacím kurzům přikládají největší význam účastníci konference INSPO pro lidi se zdravotním postižením (45,45 %) a děti (45,31 %).
Jen 7,59 % účastníků ankety se domnívá, že Česká republika splnila závazek dosáhnout výrazného snížení ceny za Internet do konce roku 2002, který přijala přistoupením k iniciativě eEurope+. Téměř 60 procent uvádí, že nesplnila, a třetina neví.
 Respondenti mohli také označit veřejná místa, na kterých by využívali Internet. Nejčastěji (78 %) uváděli hotely a restaurace (rychlá občerstvení, kavárny), dále úřady (56 %), nemocnice (56 %), pošty a banky (49 %). Na posledních místech skončily obchodní a zábavní centra (supermarkety, kina) se 45 %, čerpací stanice se 44 %, nádraží se 40 % a knihovny a školy s 19 %.
U této otázky se projevily největší rozdíly mezi jednotlivými skupinami uživatelů Internetu podle toho, na které konferenci v  anketě hlasovali.  Například na konferenci pro lidi se zdravotním postižením uváděli hlasující na prvním místě  knihovny (92,21 %) a školy. Výrazně nadprůměrné preference pro nemocnice (přes 70 %)  vyjádřili účastníci konference Internet a  konkurenceschopnost podniku ve Zlíně a Webové služby ve zdravotnictví v Praze. Pro veřejně přístupný Internet  v úřadech se nejčastěji vyslovili účastníci zmíněných konferencí pro podnikatele a zdravotníky (přes 80 %), zatímco mezi návštěvníky  konference Internet ve státní správě a samosprávě jen necelá polovina (44,44 %) a na dětské konferenci Junior Internet 26,98 % hlasujících.
Větší polovina respondentů (54,54 %) pokládá svoje současné znalosti o Evropské unii za dostatečné k tomu, aby mohla zodpovědně rozhodnout o vstupu ČR do EU, za nedostatečné je považuje 30,58 % a zbytek (14,75 %) nedovede posoudit. Nejjistější si byli opět účastníci konferencí pro podnikatele a zdravotníky (73,68 %).
Jen 3,13 % respondentů se nehodlá zúčastnit referenda o vstupu do EU a téměř dvě třetiny (64,98 %) by hlasovaly kladně, 13,84 % záporně a 17,98 % ještě neví. Nejhorlivějšími zastánci vstupu do EU byli opět účastníci dvou citovaných konferencí (86,49 %).
Největší důvěru veřejnosti, pokud jde o možnost změnit k lepšímu dostupnost Internetu pro všechny občany ČR má Český telekomunikační úřad (39,53 %). Teprve za ním se umístilo některé tím pověřené ministerstvo (22,64 %), kompetentní mezirezortní orgán (10,47 %), zhruba stejný počet hlasů získala odpověď nikdo, vyřeší se to samo (10,21 %). Dokonce více  než Parlament ČR (7,85 %), někdo jiný (6,81 %) a prezident (2,49 %).

Všichni účastníci ankety byli zařazeni do slosování o 35 cen. První – sadu pro vytvoření bezdrátové sítě  AVAYA - vyhrál Jiří Nejman,  Wireless Bluetooth USB Adapter 3Com získal Petr Tomášek a sportovní bundu friendly Ivana Sládková.

 

 

Komentáře k článku


Archiv rubriky

Březen - měsíc Internetu

Mediální partneři

Odborný partner

 
Konference Junior Internet


 
Konference INSPO 2003

 
MEZINÁRODNÍ PROJEKTY