Měsíc Internetu
Partneři
Hlavní akce
Akce v knihovnách
Ostatní akce

Sdružení BMI
Internet a zdravotně postižení
Výzkumy o Internetu
Mezinárodní projekty
ENERGIA
PRELUDE
MS-NET
TECNO ZEINU
Tiskové zprávy
Kontaktyod: 
do: 


BMI na ministerské konferenci k eGovernmentu v italském Como
(BMI) 11.7.2003

Dvoudenní konference byla rozdělena na plenární sekce, ve kterých vystoupili s projevy kromě italského ministerského předsedy Silvia Berlusconiho a ministra pro inovace a technologie Lucia Stanca taky ministři příbuzných oborů z členských i z kandidátských zemí. Plenární jednání moderovali  Ekkri Liikanen, evropský komisař pro podnikání a informační společnost, moderátor BBC World Stehen Cole a další osobnosti. Vedoucí české delegace, náměstkyně ministra informatiky Dana Bérová, bravurně zvládla v angličtině moderování sekce Best Practices.

Mezi více než 1200 účastníky byla řada organizací, se kterými BMI již spolupracuje, připravuje společný projekt anebo se potkalo na některém z předchozích diskusních fór. V Como nyní proběhla setkání ředitelky sdružení BMI s členy projektů PRELUDE (www.prelude-project.org), E-FORUM (www.eu-forum.org), DEEDS (www.deeds-ist.org), s představiteli evropských sítí ELANET (www.elanet.org) a ERIS@ (www.erisa.be).

Na konferenci byly významně zastoupeny ženy, pracující ve veřejné správě nebo spolupracující s ní, a tak BMI mohlo s řadou z nich projednat základní vize svého nového projektového záměru Women in eGovernment.

Vzhledem k usilovným snahám BMI zajistit partnerství a prostředky pro rozvoj a udržování právě dokončovaného národního portálu HELPNET pro osoby se specifickými potřebami měla velký význam schůzka s ředitelkou WAI/W3C (Web Accessibility Initiative/World Wide Web Consortium) Judy Brewerovou. Konsorcium (www.w3.org/WAI) má velkou váhu při vytváření evropských standardů pro dostupnost webů a partnerství s touto organizací může mít značný význam pro řadu budoucích projektů BMI. Problematika dostupnosti e-služeb všem skupinám obyvatel včetně znevýhodněných představuje pro Evropu klíčový bod pro posouzení zralosti informační společnosti. Proto se  v Evropě projekty podobného typu těší velké finanční podpoře národních vlád.

Například  v Como byl mezi „Best practices“  představen francouzský projekt Handiplace (www.handiplace.org). Naopak dost podobně situaci Helpnetu z hlediska financování (čili mizerně) je na tom projekt portálu pro zaměstnávání zdravotně postižených, připravovaný v Maďarsku studentským centrem HIK.  Ten ovšem nedosahuje rozměrů Helpnetu ani po obsahové stránce, ani z hlediska okruhu spolupracujících organizací zdravotně postižených.

Za významné pokládáme rovněž setkání s Prof. Rolandem Traunmuellerem, ředitelem rakouského Institutu ACS univerzity v Linci, který připravuje velkou vědeckou konferenci EGOV03 (http://falcon.ifs.uni-linz.ac.at/news/cfp_egovernment2003.html) v září v Praze.

Celkově lze konstatovat,  že BMI dobře využilo ministerské konference k pracovním setkáním a k rozšíření svých mezinárodních kontaktů. Doufejme, že to pomůže přispět k návratnosti finančních prostředků, které Česká republika začíná platit pro účast v mezinárodních programech.
I.Z.

Komentáře k článku


Archiv rubriky

Březen - měsíc Internetu

Mediální partneři

Odborný partner

 
Konference Junior Internet


 
Konference INSPO 2003

 
MEZINÁRODNÍ PROJEKTY