Měsíc Internetu
Partneři
Hlavní akce
Akce v knihovnách
Ostatní akce

Sdružení BMI
Internet a zdravotně postižení
Výzkumy o Internetu
Mezinárodní projekty
ENERGIA
PRELUDE
MS-NET
TECNO ZEINU
Tiskové zprávy
Kontaktyod: 
do: 


Evropské fórum pro veřejné služby i s českými příspěvky
(BMI) 18.8.2003

e-Forum je nevýdělečné panevropské sdružení, které se zabývá analýzami budoucích potřeb e-governmentu v Evropě, propaguje výjimečná řešení těchto potřeb a přispívá k navazování kontaktů zainteresovaných subjektů ze soukromé i veřejné sféry. Mimo jiné shromažďuje a na svých stránkách http://www.eu-forum.org publikuje materiály týkající se e-governmentu. Zpřístupňuje tak myšlenky a řešení, která budou e-government formovat v následujících deseti až patnácti letech. Díky BMI sdružení nechybí na stránkách ani příspěvky z České republiky.

e-Forum vzniklo za podpory Evropské komise v rámci 5. rámcového programu pro výzkum a vývoj.
Členové e-Fora mají přístup k výměnné síti nápadů a myšlenek, k bráně otevírající přístup k posledním informacím na poli e-governmentu a k výkladní skříni toho nejlepšího, co se na poli e-governmentu v Evropě děje. Do e-Fora se lze přihlásit na webové stránce http://www.eu-forum.org kliknutím na ‚Joining e-Forum‘.

Český e-government v e-Forum
Za Českou republiku spolupracuje s e-Forem sdružení BMI, které pro něj vyhledává dokumenty a články týkající se českého e-governmentu. V první fázi spolupráce shromáždilo okolo 300 příspěvků v elektronické formě, které jsou k dispozici členům e-Fora na jeho webových stránkách.

První summit e-Forum
Pod názvem "e-Government: Dláždíme cestu do roku 2010" se v polovině září uskuteční ve španělské Valencii  první summit e-Forum, který se má stát jednou z nejvýznamnějších evropských událostí v oblasti e-governmentu. Mezi řečníky budou zástupci Evropské komise i činitelé ze současných a přistupujících zemí Evropské unie odpovědní za rozvoj e-governmentu. Summit se bude zabývat širokým okruhem aktuálních otázek týkajících se e-governmentu a představí činnost jednotlivých pracovních skupin e-Fora.

 

Komentáře k článku


Archiv rubriky

Březen - měsíc Internetu

Mediální partneři

Odborný partner

 
Konference Junior Internet


 
Konference INSPO 2003

 
MEZINÁRODNÍ PROJEKTY