Měsíc Internetu
Partneři
Hlavní akce
Akce v knihovnách
Ostatní akce

Sdružení BMI
Internet a zdravotně postižení
Výzkumy o Internetu
Mezinárodní projekty
ENERGIA
PRELUDE
MS-NET
TECNO ZEINU
Tiskové zprávy
Kontaktyod: 
do: 


Soutěž o heslo 7. ročníku Března – měsíce Internetu před uzávěrkou
(BMI) 24.9.2003

Již dvacet návrhů na ústřední motto Března – měsíce Internetu v roce 2004 obdrželo BMI sdružení. Částku 5000 korun a pozvánku na všechny akce měsíce Internetu  však může vyhrát ještě kdokoli, pokud pošle svůj návrh do 30. září, kdy je uzávěrka soutěže.
Každý z minulých šesti ročníků projektu Březen – měsíc Internetu byl svázán s určitým sloganem. V roce 1998 bylo třeba dostat do povědomí veřejnosti sám název projektu: Březen – měsíc Internetu. 
V roce 1999 se objevilo v březnu v tištěné i televizní reklamě motto Internet je vším, čím chcete, aby byl.
V roce 2000 bylo heslo poněkud delší: Zvládnutí internetové gramotnosti se stává konkurenční výhodou jednotlivců, firem i států.
V roce 2001 bylo zvoleno motto Internet JE pro každého, které v Evropské unii používají jako heslo informační společnosti.
Akční plán eEurope se stal inspirací pro heslo BMI 2002 Dostupný, rychlý a bezpečný Internet pro každého.
Konečně v roce 2003 umožnilo motto Internet bez bariér připomenout překážky, které stále ještě brání většímu využívání Internetu, a v souvislosti s Evropským rokem osob se zdravotním postižením zároveň poukázat na pozitivní roli, kterou může Internet sehrávat při odstraňování bariér lidí se zdravotním postižením v jejich zapojení do života.

Soutěž o heslo pro Březen – měsíc Internetu v roce 2004 je otevřená pro všechny jednotlivce a organizace za stejných podmínek:
Doručit návrh motta/sloganu elektronicky na adresu: bmi@brezen.cz do 30.9.2003 s uvedením svého jména a e-mailu a s odůvodněním návrhu. Odůvodnění nesmí přesáhnout 1 stranu textu A4. Vyhodnocení soutěže provede správní rada BMI sdružení.


 

Komentáře k článku


Archiv rubriky

Březen - měsíc Internetu

Mediální partneři

Odborný partner

 
Konference Junior Internet


 
Konference INSPO 2003

 
MEZINÁRODNÍ PROJEKTY