Měsíc Internetu
Partneři
Hlavní akce
Ostatní akce

Sdružení BMI
Sondy do českého Internetu
Internet a zdravotně postižení
eBusiness Roadshow
Mezinárodní projekty
Tiskové zprávy
Kontaktyod: 
do: 


Kdo a co se skrývá za sdružením BMI
4.1.2002

BMI sdružení je nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je podpora rozvoje Internetu jako globálního komunikačního prostředku, charakteristického pro informační společnost, a využití moderních technologií v zájmu rozvoje občanské společnosti. Svoje cíle uskutečňuje pomocí řady vzdělávacích, propagačních a popularizačních aktivit jak v České republice, tak i v rámci mezinárodních projektů spolupráce.

(pro podrobnou informaci o sdružení viz stanovy BMI)

Občanské sdružení BMI založili v červnu 1999 Jaroslav Winter, Irina Zálišová a Miroslav Forman, kteří se seznámili při tvorbě a organizování prvního ročníku projektu Březen – měsíc Internetu. Sdružení je otevřené jak pro personální, tak pro kolektivní členství. Aktuální seznam členů je uveden na konci dokumentu.

Během prvních tří let svých aktivit sdružení organizovalo několik projektů, zaměřených na různé skupiny obyvatelstva. Nejznámějším z nich je každoroční kampaň Měsíc Internetu, která probíhá v březnu a obsahuje kolem 10 speciálních akcí, které pořádá nebo spoluorganizuje sdružení BMI, a stovek akcí různých partnerů, podporovatelů a příznivců Internetu po celé ČR. Podle údajů agentury Markent pátý ročník projektu v roce 2002 oslovil 36 % obyvatel ČR. Přehled tradičních hlavních akcí lze najít zde. Projekt představuje otevřenou celonárodní kampaň, kterou si vzaly za svou i četná města a celé regiony.

Dalším projektem jsou  Sondy do českého Internetu, které se věnují různým průzkumům na aktuální témata a pravidelnému měření návštěvnosti vybraných serverů. Patří k nim výzkum  Internet na veřejných místech,  který se uskutečnil na podzim 2000 ve všech krajských městech a na podzim 2001  v okresních městech. Podrobnější informace jsou uvedeny zde.

Novým dlouhodobým projektem, zaměřeným na malé a střední firmy, se stala eBusiness Roadshow,  série seminářů a průzkumů o e-businessu. První ročník se uskutečnil od května 2001 do ledna 2002 postupně v 7 krajích ČR a byl zakončen  mezinárodní konferencí Go Digital - firmy na přechodu k elektronickému podnikání, která se konala 23.  května 2002 v Senátu ČR v Praze. Projekt umožnilo partnerství se společností TELE2.

BMI sdružení se snaží podporovat vybrané internetově orientované projekty organizací zdravotně postižených občanů. V roce 2001 se stalo spoluzakladatelem Asociace informačních systémů pro občany se specifickými potřebami (AISO) a uzavřelo smlouvu o spolupráci s Nadací zaměstnanců Komerční banky, a.s. Jistota.

Rozsáhlé a efektivní projekty může sdružení realizovat díky spolupráci s řadou partnerů. Kromě komerčních partnerů, kteří se obměňují, sdružení získalo pro spolupráci Českou televizi, Český rozhlas a ČTK, řadu deníků a odborných časopisů, internetová periodika. Stále více podpory pro své aktivity získává v jednotlivých městech a regionech, kde spolupracuje jak s představiteli veřejné správy, tak s nezávislými organizacemi.

Mezinárodní aktivity sdružení jsou zaměřeny na podporu iniciativy e-Europe a e-Europe+, na spolupráci v rámci 5FP, IST a Leonardo da Vinci.

Projekt sdružení BMI Měsíc Internetu byl oceněn v roce 2000 ve finále soutěže Stockholm Challenge Award, které se zúčastnilo 612 projektů z 80 zemí, a v rámci ESIS (Evropský průzkum rozvoje informační společnosti).

Sdružení BMI je nezisková organizace. Ministerstvem vnitra ČR byla zaregistrována 8. června 1999, IĆO 69346968, č účtu 158549001/2400, kancelář Za papírnou 5, 170 00 Praha 7, tel. 02-6671 0622, e-mail: bmi@brezen.cz.

Členy sdružení BMI v současné době jsou:

1. Jaroslav Winter
2. Miroslav Forman
3. Irina Zálišová
4. Markent, s r.o.
5. Triada s. r.o.
6. Vít Petrjanoš
7. Zoner Software, s.r.o.
8. DEMA, a.s.
9. KPNQwest Czechia, s r.o.
10. Microsoft s.r.o.
11. IBM ČR
12. PVT, a.s.
13. Jitka Macháčková
14. Logos, s.r.o.
15. Atlas.cz, a.s.
16. Vladimír Vrabec
17. Česká vydavatelská pro internet, s.r.o.
18. Zdeněk Záliš
19. Pavel Hajný

 


 
MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

Go Digital

Březen - měsíc Internetu

Mediální partneři

Odborný partner

Internet na veřejných místech

Veřejný Internet

eBusiness Roadshow

tele2

Internet a zdravotně postižení

KB jistota

SPONZOR WEBU