Měsíc Internetu
Partneři
Hlavní akce
Akce v knihovnách
Ostatní akce

Sdružení BMI
Internet a zdravotně postižení
Výzkumy o Internetu
Mezinárodní projekty
ENERGIA
PRELUDE
MS-NET
TECNO ZEINU
Tiskové zprávy
Kontaktyod: 
do: 


Výzkumy o Internetu
7.1.2003

V uplynulých letech BMI sdružení zorganizovalo nebo iniciovalo řadu výzkumů, zabývajících se rozvojem Internetu v ČR z různých aspektů.

 

Spolupracující agentury a hlavní směry výzkumů:

 

1. Aktuální čísla českého Internetu.
Průzkum návštěvníků nejpopulárnějších českých serverů zajišťovala od r. 1999 společnost  Acron Communications. Zde jsou zprávy za březen 2000, září 2000, březen 2001.

2. Vnímání Internetu společností.
Šlo o průzkumy v obecné populaci a zkoumání vývoje  image kampaně
BMI v letech 2000 až 2002, které prováděla  společnost Markent. Výsledky výzkumu z února 2000, kterého se zúčastnilo 1020 obyvatel ČR, jsou zde.  Výsledky výzkumu povědomí o kampani BMI 2002 najdete zde.

3. Internet na veřejně dostupných místech.
Syndikovaný výzkum proběhl na podzim 2000 ve všech krajských městech ČR a o rok později v okresních městech ČR. Uskutečnily jej agentury Dema a Markent. Zde je tisková zpráva o  výsledcích výzkumu v roce 2000, zde o výzkumu z roku 2001. Sponzory těchto výzkumů byly společnosti IBM a Cisco Systems.

4. Komunikace řadových občanů s politiky.
Cílem projektu
BMI sdružení bylo umožnit občanům přímou komunikaci s poslanci a podnítit je k většímu používání Internetu. Analýza výsledků projektu Pošlete mail svému poslanci  , kterou zpracovala společnost Deloitte & Touche, se nachází .

5. Připravenost malých a středních firem na elektronické podnikání

Od května 2001 do října 2002 zorganizovalo sdružení BMI se sponzorskou pomocí společnosti TELE2 projekt eBusiness Roadshow. Vedle seminářů o elektronickém obchodování byly jeho součástí také výzkumy připravenosti malých a středních firem na elektronické podnikání, do kterých se v sedmi krajích ČR zapojilo více než 1000 firem. Pro potřeby připravované Bílé knihy o elektronickém obchodu zpracovalo BMI sdružení v červnu  2002 studii, v níž byly zahrnuty výsledky z 900 firem (v té době ještě zbývalo uskutečnit výzkum v Pardubickém kraji). Studii v komprimované podobě (formát ZIP) si můžete stáhnout zde.  

 

 

 

 

 

 


Březen - měsíc Internetu

Mediální partneři

Odborný partner

 
Konference Junior Internet


 
Konference INSPO 2003

 
MEZINÁRODNÍ PROJEKTY