Měsíc Internetu
Partneři
Hlavní akce
Akce v knihovnách
Ostatní akce

Sdružení BMI
Internet a zdravotně postižení
Výzkumy o Internetu
Mezinárodní projekty
PRELUDE
MS-NET
Tiskové zprávy
Kontaktyod: 
do: 
  Aktuální články BMI98 BMI99 BMI2000 BMI2001 BMI2002 BMI2003 BMI sdružení

Březen posedmé měsícem Internetu, tentokrát s cimrmanovským motem
3.3.2004

Za účasti ministra informatiky Vladimíra Mlynáře a primátora hlavního města Prahy Pavla Béma byl v pondělí 1. března v Obecním domě v Praze slavnostně zahájen 7. ročník projektu Březen - měsíc Internetu.

Letos posedmé je březen v České republice měsícem Internetu, poprvé však bude spojen v podobě mota 7. ročníku „Internet ležící, spící …?“ s odkazem génia Járy Cimrmana. Bylo to totiž Cimrmanovo informační šapitó v cirkusovém stanu postaveném na Letné v Praze, které se již před první světovou válkou stalo předchůdcem Internetu. A na podzim 1914 zde napadly Cimrmanův informační systém viry, takže jejich současná celosvětová záplava nepřichází z čistého nebe.

Podle BMI sdružení, které je organizátorem měsíce Internetu,  již delší dobu chybí mocný podnět, který by přitáhl masy nových uživatelů, jako tomu bylo před lety kupříkladu při spuštění Internetu „zdarma“ či zpřístupnění obchodního rejstříku. Pro mnohé je cena za připojení a také za pořízení počítače stále neúnosná, jiným schází důvod, proč by se měli o Internet zajímat, nenapadá je zkoumat, čím by jim mohl být užitečným. Letošní měsíc Internetu by proto měl na jedné straně podnítit diskusi, jak podpořit rozvoj Internetu v České republice, na straně druhé poskytnout množství příležitostí k seznámení s Internetem a jeho možným využitím všem, kteří zatím  k Internetu nenašli cestu. Podle lednového výzkumu společnosti Markent ti, kteří dosud s Internetem nepracují, ale měli by o něj zájem, představují 36% dospělé populace.

Záštitu nad 7. ročníkem BMI převzal primátor hl. města Prahy Pavel Bém, hlavními partnery jsou Česká pošta, DIGI TRADE, Stavební spořitelna České spořitelny a projekt PRELUDE, mediálními partnery Atlas.cz, ČTK, Český rozhlas, Právo, Springer Media CZ a Vogel Burda Communications, odborným partnerem je ICZ.

Téměř tři stovky veřejných knihoven připravily na březen velmi pestrou škálu instruktáží a školení snad pro všechny cílové skupiny: dospělé (někde dokonce zvlášť pro dámy a zvlášť pro pány), děti všeho věku (od mateřských škol až po maturanty, ale také pro skautské oddíly či žáky speciálních škol), maminky na mateřské dovolené, a to i s dětmi (o ty se zatím postarají v odděleních pro děti), seniory (jak individuálně, tak pro obyvatele domů s pečovatelskou službou či kluby důchodců), starosty malých obcí, zájemce se zdravotním postižením, ústavy sociální péče a také pro nezaměstnané.

Další důležitou část březnových aktivit představují konference, které se obracejí nikoliv na nováčky, ale již na zkušené uživatele z různých oblastí. Vesměs jde o akce s víceletou tradicí. Již posedmé se uskuteční 29. a 30. března v Hradci Králové konference ISSS  - Internet ve státní správě a samosprávě, která se stala prestižním místem setkávání odborníků z veřejné správy, představitelů politického života i dodavatelů informačních technologií. Její součástí bude  i mezinárodní konference LORIS a tentokrát též projekt Rozvoj informační společnosti v zemích Visegrádské čtyřky.

Pošesté  se bude konat 17.3. ve Zlíně konference Internet a konkurenceschopnost podniku, která se zaměří na uplatnění Internetu v podnikatelské strategii firem. Do jubilejního pátého ročníku dospěla dětská konference Junior Internet, kterou si vymyslely a z velké části samy organizují děti. Při té příležitosti představí 20.3. v pražském Klubu Lávka také některé z talentů, kterým účast na minulých konferencích výrazně pomohla v jejich dalším růstu.

S novými názvy lépe vystihujícími obsahové zaměření vstoupí do 4. ročníku dvě konference týkající se vzdělávání. E-learning 2004 (dříve Fenomén e-learningu v podnikovém vzdělávání) se uskuteční 16. března v Kongresovém centru Praha a konference Elektronické vzdělávání – od budoucnosti ke školní současnosti (dříve Internet do škol – a co s ním?) 25. března na veletrhu Schola Nova ve Veletržním paláci v Praze.

Potřetí v březnu proběhne konference INSPO – Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami, a to 13.3.  v Kongresovém centru Praha. Opět se soustředí na možnosti využití Internetu k lepšímu uplatnění lidí se zdravotním postižením na trhu práce a kvalitnějšímu zapojení do společenského života. Tentokrát prostřednictvím představitelů několika prestižních zahraničních organizací dá rovněž  nahlédnout, jak se s touto problematikou potýkají v jiných zemích.

Konečně tečkou za 7. ročníkem měsíce Internetu se stane Noc s Andersenem.  Stráví ji v pátek 2. dubna několik tisíc dětí (vloni jich bylo přesně 3508)  v knihovnách po celé republice i v zahraničí.  Klub dětských knihoven SKIP ji organizuje ve spolupráci s BMI sdružením a PEN klubem s cílem podpořit zábavnou formou a s využitím Internetu dětské čtenářství.

Po celý měsíc se budou moci zájemci zapojit na adrese www.mojekniha.cz do ankety o nejoblíbenější knihu obyvatel České republiky. Na tiskové konferenci k výsledkům BMI 2004 bude 7. dubna oznámeno 200 nejoblíbenějších knih bez určení pořadí a pak bude anketa pokračovat až do podzimu, kdy vyvrcholí vyhlášením vítěze v průběhu říjnového Týdne knihoven.
Podrobnosti o programu Března – měsíce Internetu jsou na www.brezen.cz.


O hlavních partnerech BMI 2004:
Česká pošta, s. p., je samostatně hospodařící subjekt charakteru státního  podniku s povinností samofinancování. Vznikla 1. 1. 1993. Odvádí veškeré  příslušné odvody a daně do státního rozpočtu bez jakýchkoli výjimek či úlev.  Zřizovatelem je Ministerstvo dopravy a spojů ČR, od 1.1.2003 Ministerstvo informatiky ČR. Česká pošta podniká v oblastech  přepravy a doručování zásilek, peněžních a obstaravatelských služeb.
 
DIGI TRADE  je softwarová firma, která zajišťuje služby zaměřené na vývoj, provoz a rozvoj informačních systémů. Svoji výjimečnou pozici získala budováním partnerství s klienty a prokázáním vysoké profesionality a odbornosti, kterou výrobci softwaru a hardwaru deklarují udělenými autorizacemi. DIGI TRADE je významným partnerem světových firem IBM a Microsoft. V roce 2003 byl společností Delloitte zařazen mezi nejrychleji se rozvíjející technologické firmy ve střední Evropě.

Stavební spořitelna České spořitelny, známá jako buřinka,  je specializovanou bankou, která přijímá vklady od účastníků stavebního spoření – fyzických i právnických osob, poskytuje jim úvěry a fyzickým osobám zprostředkovaně také státní podporu. Prodej svých finančních produktů zajišťuje prostřednictvím zejména pobočkové sítě České spořitelny, vlastní obchodní sítě a internetu. Na trhu stavebního spoření zaujímá trvale přední pozice, prioritní postavení obsadila při zavádění nejmodernějších informačních technologií do praxe. Je členem České bankovní asociace, Asociace českých stavebních spořitelen a Evropského sdružení stavebních spořitelen.

PRELUDE (Promoting European Local and Regional Sustainability in the Digital Economy) je evropský IST projekt, který realizuje širokou škálu odborných akcí na podporu rozvoje informační společnosti napříč evropskými regiony a samosprávami (www.prelude-portal.org). Projekt je koordinován sítí ELANET (European Local Authorities Network) ve spolupráci s další evropskou sítí ERIS@ (European Regional Information Society Association) a spojuje 9 významných evropských regionů. Českým partnerem je BMI sdružení spolu s krajem Vysočina.

 


MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

 
Březen - měsíc Internetu

Mediální partneřiOdborný partner

 
Konference INSPO 2004

 
Konference Junior Internet


Mediální partneři

 
Konference Elektronické vzdělávání
od budoucnosti ke školní současnosti