Měsíc Internetu
Partneři
Hlavní akce
Akce v knihovnách
Ostatní akce

Sdružení BMI
Internet a zdravotně postižení
Výzkumy o Internetu
Mezinárodní projekty
PRELUDE
MS-NET
Tiskové zprávy
Kontaktyod: 
do: 
  Aktuální články BMI98 BMI99 BMI2000 BMI2001 BMI2002 BMI2003 BMI sdružení

K čemu slouží internet ve školách
19.3.2004

Vzdělávací portály a zkušenosti z pilotních projektů Státní informační politiky ve vzdělávání budou hlavními tématy konference „Elektronické vzdělávání – od budoucnosti ke školní současnosti“, kterou  pořádá 25. března ve Veletržním paláci v Praze na veletrhu Schola Nova jako jednu z hlavních akcí Března – měsíce Internetu BMI sdružení. Registrace na konferenci již probíhá, účast je zdarma, navíc lze vyhrát některou z atraktivních cen.

Jde o čtvrtý ročník konference, která se dříve nazývala Internet do škol – a co s ním?  O aktuálním vývoji Státní informační politiky ve vzdělávání budou informovat Antonín Mucha, nový ředitel odboru 55 - SIPVZ ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a Milan Hausner.  Na účastníky konference čeká také tombola, v níž lze vyhrát programy MS Windows XP Professional CZ, MS  Office 2003 Standard CZ, komplety CD-ROM Encarta a Autoroute a  optickou myš.

Program konference najdou zájemci zde, účast na ní je po zaplacení vstupného 50 Kč na veletrh Schola Nova a po předchozí registraci na uvedených stránkách zdarma.  

Hlavními partnery konference jsou CCA Group, Microsoft a SGP Systems.  Společnost CCA Group spolu se svým projektem ŠKOLA ONLINE vystupuje v pozici partnera konference již potřetí. Letos se zaměří především na otázku komunikace škol s rodiči, jež je v poslední době tématem citlivým a stojí v popředí zájmu škol. CCA Group představí možnost, jak lze komunikovat s rodiči prostřednictvím internetu - využitím portálu ŠKOLA ONLINE a aplikací Katedra a Žákovská. Portál ŠKOLA ONLINE (www.skolaonline.cz) je určen učitelům, žákům a studentům i jejich rodičům, pracovníkům krajských úřadů a MŠMT a dalším vzdělávacím organizacím a asociacím. Kromě informací o všech aspektech školské problematiky představuje  prostředí pro profesní diskuzi a zdroj návodů a pomůcek pro vlastní práci učitele.

Na jeho stránkách je vstup do aplikací KATEDRA a ŽÁKOVSKÁ. Katedra obsahuje možnosti jako vedení evidence a docházky studentů,  zadávání a zveřejnění zkušebních plánů pro jednotlivé studenty a pro kolektivy, vedení evidence studijních výsledků studentů, jednotlivé rozvrhy hodin podle studentů, učitelů a tříd či podporu tisku vysvědčení. Prostřednictví elektronické Žákovské pak může škola komunikovat s rodiči svých žáků a studentů. Může jim zasílat informace o výsledcích a docházce studenta pomocí SMS či e-mailů, může je informovat o aktuálním dění ve škole a o plánovaných akcích.

Microsoft seznámí na konferenci odbornou školskou veřejnost s podrobnostmi celosvětové iniciativy Partnerství ve vzdělávání, která byla   27.1.2004 stvrzena podpisem Memoranda o porozumění mezi společností Microsoft a MŠMT ČR za přítomnosti  Billa Gatese.

Všechny aktivity programu jsou primárně orientovány na cílovou skupinu základních a středních škol, integrovaných a odborných učilišť. Vysoké školy mohou v projektu vystupovat jako nositelé řešení jednotlivých projektů.
Prakticky jsou cíle naplněny třemi základními programy:
1. Fresh Start pro darované počítače
2. Partners in Learning School Agreement
3. Program grantů

První dva programy jsou orientovány do oblasti zpřístupnění výpočetní techniky ve školách, získání přístupu k informačním zdrojům a rozvoji školství v socioekonomicky slabých částech republiky.

Třetí program je směřován na zvyšování kvalifikace a znalostí pedagogických pracovníků, vytváření komunit a společenstev pedagogů, studentů a škol. Dále pak podporuje vznik školících středisek orientovaných na vzdělávání v oblasti ICT a technickou podporu, spolupráci s nadanými studenty, vytváření a nasazování e-learningových nástrojů a postupů pro distanční a kombinované vzdělávání, pomoc při budování vzdělávacího, informačního a komunikačního portálu a realizaci průzkumu potřeb, nasazení ICT a implementaci jednotlivých programů.


SGP Systems představí projekt Tvořivá informatika s Baltíkem (TIB), který je součástí projektu Mladí vývojáři (Young Developers), na jehož realizaci získal grant právě od Microsoftu. Projekt  nabízí školám modelové ukázky pro vzdělávací oblast informačních a komunikačních technologií připravovaného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Pokrývá celou problematiku výuky oblasti ICT na ZŠ s důrazem na  algoritmické myšlení, včetně úvodu do tvorby software a programování, nabízí širokou škálu námětů pro práci s informacemi a jejich prezentaci. Cílem jednotlivých úloh a projektů TIB je tvořivě rozvíjet již osvojené dovednosti v praktických realizacích a při řešení reálných problémů. Projekt Tvořivá informatika s Baltíkem klade důraz na rozvíjení mezipředmětových vztahů a integraci oblasti ICT do ostatních vzdělávacích oblastí. TIB nabízí rovněž proškolení učitelů a pořádání tuzemských i mezinárodních soutěží.

Prostor pro výměnu názorů přednášejících i publika poskytne panelová diskuse, která v minulých ročnících patřila tradičně k nejzajímavějším částem konference. Moderovat ji bude stejně jako vloni Jiří Peterka. 


Konference „Elektronické vzdělávání – od budoucnosti ke školní současnosti“  je jednou ze šestí konferencí, které se uskuteční jako součást Března – měsíce Internetu. Organizátorem jeho 7. ročníku je BMI sdružení, záštitu poskytl primátor hlavního města Prahy Pavel Bém, hlavními partnery jsou Česká pošta, DIGI TRADE, Stavební spořitelna České spořitelny, projekt PRELUDE, mediálními partnery Atlas.cz, ČTK, Český rozhlas, Právo, Springer Media CZ, Vogel Burda Communications, odborným partnerem ICZ.


 


MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

 
Březen - měsíc Internetu

Mediální partneřiOdborný partner

 
Konference INSPO 2004

 
Konference Junior Internet


Mediální partneři

 
Konference Elektronické vzdělávání
od budoucnosti ke školní současnosti