Měsíc Internetu
Partneři
Hlavní akce
Akce v knihovnách
Ostatní akce

Sdružení BMI
Internet a zdravotně postižení
Výzkumy o Internetu
Mezinárodní projekty
PRELUDE
MS-NET
Výuka znakové řeči
Tiskové zprávy
Kontaktyod: 
do: 
  Aktuální články BMI98 BMI99 BMI2000 BMI2001 BMI2002 BMI2003 BMI sdružení

Začala krajská kola soutěže Zlatý erb
5.1.2005

V těchto dnech odstartoval již sedmý ročník soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí. Soutěž je podobně jako v loňském ročníku organizována dvoukolově. Krajská kola soutěže vyhlašují kraje ČR ve spolupráci se Sdružením Zlatý erb. BMI sdružení již tradičně udělí v celostátním kole Cenu veřejnosti.

Záštitu nad soutěží převzaly: Asociace krajů ČR, Ministerstvo informatiky ČR a Ministerstvo vnitra ČR. Soutěž je pořádána ve spolupráci s portálem Města a obce online a konferencí ISSS a je součástí iniciativ v rámci kampaně Březen - měsíc Internetu. 

Soutěž nabízí opět řadu změn. Nově jsou letos formulována hodnotící kritéria, jsou konkrétnější a kladou důraz na vysokou míru objektivity posuzování. Porotci se letos nově budou specializovat na hodnocení vybraných kritérií podle své odbornosti. Rostoucí důraz je kladen na zásady bezbariérové přístupnosti webových stránek, které budou letos hodnoceny podle Pravidel pro tvorbu přístupného webu vydaných Ministerstvem informatiky. Podmínkou úspěchu budou splněné požadavky zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Soutěží se ve třech kategoriích:

a) nejlepší webové stránky města
(včetně magistrátů, městských částí a obvodů. V hl. m. Praze webové stránky městských částí pověřených výkonem státní správy, tj. Praha 1 - 22)

b) nejlepší webové stránky obce
(v hl. m. Praze webové stránky ostatních městských částí)

c) nejlepší elektronická služba

Soutěže Zlatý erb 2005 se může zúčastnit i veřejnost - uživatelé městských a obecních stránek. Mohou dát svůj hlas pro cenu veřejnosti například své obci. Pokyny naleznou na stránkách soutěže http://zlatyerb.obce.cz. Hlasovat mohou všichni uživatelé internetu, kteří disponují platnou e-mailovou schránkou, na niž bude poslána ověřovací zpráva. Hlasovat lze pouze pro jedno město nebo obec bez ohledu na kategorii. Hlasy bude možné posílat až do března.

Ve Zlatém erbu soutěží města a obce se svými oficiálními webovými stránkami a elektronickými službami. Zástupci obcí mohou popsat své soutěžní stránky formou tzv. ohlášení na stránkách soutěže. Uzávěrka příjmu ohlášení je pondělí 31. 1. 2005 12:00.

Finále soutěže bude uspořádáno již tradičně na konferenci ISSS: http://www.isss.cz/, http://www.isss.cz/registrace.asp.


MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

 
Březen - měsíc Internetu

Mediální partneřiOdborný partner

 
Konference INSPO 2004

 
Konference Junior Internet


Mediální partneři

 
Konference Elektronické vzdělávání
od budoucnosti ke školní současnosti