Měsíc Internetu
Partneři
Hlavní akce
Akce v knihovnách
Ostatní akce

Sdružení BMI
Internet a zdravotně postižení
Výzkumy o Internetu
Mezinárodní projekty
PRELUDE
MS-NET
Výuka znakové řeči
Tiskové zprávy
Kontaktyod: 
do: 
  Aktuální články BMI98 BMI99 BMI2000 BMI2001 BMI2002 BMI2003 BMI sdružení

Výuka znakového jazyka
(BMI) 22.7.2004

CD-ROM Výuka znakového jazyka vznikl v letech 2001 až 2003  jako součást mezinárodního projektu  „TECNO ZEINU – Výuka znakové řeči pomocí počítače“. Projekt připravila španělská organizace neslyšících ASOCIACION DE SORDOS DE BILBAO v rámci programu Leonardo da Vinci vyhlášeného Evropskou komisí. Koordinátorem projektu byla španělská společnost ALONSO Y GARAY S.L. - ASIMAG, dalšími partnery pak španělská firma K.I. COMUNIC, S.L., řecká organizace Computer Technology Institute – CTI,  italská společnost LUETEC a za Českou republiku BMI sdružení.

Na vývoji CD se za českou stranu podíleli jako experti a oponenti především doc. Eva Souralová z PF UP v Olomouci, ing. František Šebesta z PF UK v Praze, Václav Ptáček z České unie neslyšících,  Josef Brožík z ČT a mnozí další, texty na CD předvádějí ve znakovém jazyku Irena Šourková a Pavel Burda. Některé videosekvence z CD si můžete prohlédnout v záhlaví serveru www.ticho.cz, kterému byly poskytnuty pro rozšíření jeho videogalerie.
 
CD-ROM je vhodný pro učitele tlumočníků znakové řeči, ale také pro neslyšící a jejich rodinné příslušníky a pracovníky sociálních služeb. Je doplněn příručkou, která usnadňuje práci s aplikací. CD je možné si objednat na dobírku za cenu pouhých 99 Kč včetně DPH (díky přispění projektu) plus poštovné 46 Kč, a to prostřednictvím tohoto objednávkového formuláře.

CD obsahuje tři základní části:
1. Představení CD – poskytuje studentům praktické informace, jak CD používat, a rady, jak efektivně pracovat. Tato doporučení mají usnadnit výuku znakového jazyka a soustředit se na aspekty, které jsou slyšícím nepřirozené:

a) každý znak má základní smysl, který si každý student musí osvojit
b) student musí věnovat zvláštní pozornost výrazu tváře
c) není přímá souvislost mezi slovy a znaky.

V této části je informace uvedena ve znakovém jazyce se simultánními titulky.

2. Teoretický úvod – tato část poskytuje základní informace o znakovém jazyku tak, aby studenti pochopili lingvistický a sociální kontext. Výklad se týká:

a) existence různých znakových jazyků
b) struktury znakového jazyka
c) znakového jazyka jako přirozeného prostředku komunikace
d) důležitosti tvaru ruky
e) důležitosti výrazu tváře
f) užití prstové abecedy

V této části je informace uvedena ve znakovém jazyce se simultánními titulky.

3. Tematické oblasti – základní část CD je členěna do 19 různých témat (zvířata, počasí, rostliny, země a voda, pozdravy, rodina, zaměstnání, tělo, zdraví, oděvy, číslovky, technika, doprava, prázdniny, domov, město, čas, média, barvy). Každá oblast obsahuje čtyři oddíly:

a) slovník: student je seznámen s 10 až 15 znaky souvisejícími s danou tematickou oblastí.
b) věty: ve znakovém jazyce je předvedeno čtyři až pět různých vět, které užívají znaky uvedené ve slovníku, což umožňuje studentovi vidět znakování ve smysluplných souvislostech.
c) komunikace: zde je znakový jazyk uveden v realistických podmínkách a student se seznámí s jeho přirozeným použitím u jednoho nebo dvou mluvčích.
d) zaměření: tato část uvádí specifickou vlastnost znakového jazyka, která je pro studenty často problémem, rozdíl mezi znakovým jazykem a mluvenou řečí.

V této části se informace objevuje pouze ve znakovém jazyku bez doprovodných textů. Pouze výjimečně jsou texty uvedeny ve slovníku: nad snímkem se pro každý znak objeví doprovodné slovo. V ostatních částech se psaný text objevuje minimálně, aby se student soustředil na znakový jazyk a pokusil se ve znakovém jazyce myslet.Archiv rubriky

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

 
Březen - měsíc Internetu

Mediální partneřiOdborný partner

 
Konference INSPO 2004

 
Konference Junior Internet


Mediální partneři

 
Konference Elektronické vzdělávání
od budoucnosti ke školní současnosti