Domů
BMI98 | BMI99 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 Česká verze English version

Do knihovny na internet, po internetu do knihovny

Knihovny jsou tradičním a velmi významným protagonistou Března – měsíce internetu. V roce 2007 připravily 384 knihovny v průběhu března pro veřejnost pestrou paletu akcí a programů,  kterých se zúčastnilo kolem 100 tisíc návštěvníků.

I v březnu 2008 nabídnou knihovny zájemcům široké spektrum aktivit s cílem propagovat nejen internet jako takový, ale vhodným a mnohdy mimořádným způsobem spojit tradiční svět knihovny s živým a stále se měnícím prostředím internetu. Přehled  těchto aktivit bude tradičně na stránkách, které  připravuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků.
Na závěr Března – měsíce internetu pak chystá  Klub dětských knihoven SKIP Noc s Andersenem. Přehled míst, kde kouzelná noc zaměřená na podporu dětského čtenářství 28.3.2008 proběhne, je na webu Knihovny B. B. Buchlovana v Uherském Hradišti, hlavního organizátora.