Březen - měsíc Internetu vstupuje do dalšího ročníku

Na tiskové konferenci během mezinárodního veletrhu INVEX - Computer vyhlásil týdeník Profit 6. října v Brně druhý ročník kampaně Březen - měsíc Internetu. Jejím cílem je podpořit informovanost laické, ale i odborné veřejnosti o možnostech, výhodách a perspektivě Internetu jako prostředku moderní komunikace, zábavy a obchodu. Stejně jako v letošním prvním ročníku se veřejnost může těšit v březnu 1999 na řadu akcí, soutěží a dalších doprovodných aktivit.

Kampaň Březen - měsíc Internetu je otevřenou akcí přístupnou všem subjektům - od orgánů státní správy, přes profesní organizace, školy, firmy, obchodní společnosti a finanční instituce až po jednotlivce. Hlavním cílem kampaně je přispět k rozšíření užívání Internetu v České republice jednotlivci, organizacemi i státní správou jako nástroje vzdělávání, podnikání i zábavy, a to zejména:
  • oslovením potenciálních uživatelů ve všech jejich rolích: jako podnikatelů, zaměstnanců, rodičů, fanoušků různých koníčků apod.,
  • osobním předvedením Internetu,
  • informacemi o obsahu českého i světového Internetu a možnostech jeho využití,
  • radami o tom, jak se do Internetu připojit a jak podniknout první kroky,
  • nabídkou příležitostných slev.

Dále chce kampaň Březen - měsíc Internetu zvýšit povědomí vládních činitelů, členů Parlamentu a představitelů státní správy o potřebnosti podpory rozvoje Internetu pro budoucnost české ekonomiky a společnosti. V neposlední řadě je cílem kampaně uvádět na pravou míru některé mýty a pověsti spojené s Internetem.

Díky svému rozsahu tak může kampaň přinést prospěch jednotlivcům stejně jako firmám v oboru výpočetní techniky. Internet je však natolik specifickou součástí moderní doby, že prakticky lze jen obtížně nalézt subjekt, který by nemohl na této akci profitovat. Výjimkou pochopitelně není ani Česká republika jako taková, neboť rozvoj Internetu je nezbytnou podmínkou ekonomického rozvoje a konkurenční výhodou, která v mnohém usnadní zapojení do euroatlantických struktur.


Další články:
copyright