• Soudobý internet v ČR

  • Možnosti připojení

  • Přínosy v USA

  • Překážky rozvoje v ČR

  • Úloha státu

  • Zdroj informací

  • Prostředí pro obchodování

  • Proč Měsíc internetu