Domů
BMI98 | BMI99 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 Česká verze English version

Projekt Březen – měsíc internetu vstoupil do jedenáctého ročníku. Jeho motto zůstalo stejné jako v minulém ročníku: Internet - výhoda pro znevýhodněné. Hlavním partnerem BMI 2008 je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, program bude zveřejněn v nejbližších dnech.

Nabídka přepisu mluvené řeči

Pražská organizační jednotka České unie neslyšících zajišťuje jako první v republice na některých svých akcích simultánní přepis mluvené řeči, který se promítá na plátno, takže lidé se sluchovým postižením ovládající češtinu rozumí, o čem se povídá. V rámci projektu, podporovaného Nadací Vodafone ČR, nabízí také dalším organizacím, že jim takový přepis může zabezpečit.

Junior Internet již podesáté odrazovým můstkem pro mladé talenty

Již podesáté mají talentovaní mladí lidé příležitost předvést své schopnosti a dovednosti v internetových soutěžích projektu Junior Internet. Až do 15. února 2009 se do nich mohou přihlašovat se svými webovými stránkami, internetovými projekty, grafickými pracemi či esejemi o Internetu. V březnu pak budou moci porovnat své schopnosti se svými vrstevníky z ČR i dalších zemí Višegrádské čtyřky na mezinárodním sympoziu Junior Internet v Praze.

Švýcarský neslyšící cestovatel mezi Papuánci v Praze

Zapeklitý tlumočnický oříšek musela rozlousknout pražská organizace České unie neslyšících, když pozvala Carlose Michauda na přednášku Neslyšící mezi Papuánci. Švýcarský neslyšící cestovatel přednášel v sobotu 15. listopadu v mezinárodním znakovém systému a jeho projev byl tlumočen paralelně do českého znakového jazyka a mluvené češtiny, ze které byl přepisován do psaného textu a promítán na plátno. Díky tomu mohli bez problémů sledovat poutavý výklad provázený videonahrávkami slyšící, neslyšící komunikující pomocí znakového jazyka i lidé se sluchovým postižením preferující češtinu.

Jak studovat bez sluchu či zraku, jak s jiným těžkým postižením?

Pro zájemce o studium na vysokých školách, kteří mají specifické nároky vyplývající z jejich zdravotního postižení, ale také pro pedagogické pracovníky je určen seminář s názvem Studium s postižením a role e-learningu -  Jak studovat bez sluchu či zraku, jak s jiným těžkým postižením? Uskuteční se v pátek 24. října od 12:30 do 14.30 hodin  v rámci doprovodného programu veletrhu Medical Fair Brno Central Europe 2008 na brněnském výstavišti v pavilonu A3, sál Brno.

Novinka pro osoby se sluchovým postižením – simultánní přepis mluvené řeči

Vytvořit podmínky pro postupné odstraňování komunikační a informační bariéry u osob se sluchovým postižením má projekt Simultánní přepis mluvené řeči, který díky podpoře Nadace Vodafone Česká republika zahajuje v těchto dnech Česká unie neslyšících, oblastní organizace Praha. Podílí se na něm také BMI sdružení.

Internet jako výhoda pro znevýhodněné se představil v březnu i na kolejích

Více než sto tisíc obyvatel České republiky se zúčastnilo akcí k propagaci internetu a četby, které připravily v průběhu letošního Března – měsíce internetu 332 knihovny. V duchu motta Internet – výhoda pro znevýhodněné byly knihovnické aktivity  často zaměřeny na ty, kterým internet umožňuje překonávat bariéry dané zdravotním či sociálním znevýhodněním. Značnému zájmu se těšil také Net vlak, který během jedenácti dnů navštívilo na sedmi místech 750 zájemců, z velké části se zdravotním handicapem. Motto 11. ročníku Března – měsíce internetu, jehož hlavním partnerem bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, se odrazilo i v programu několika odborných konferencí.

České portály přístupnější pro handicapované uživatele, přidal se i Helpnet

Aby mohli nevidomí i jinak handicapovaní uživatelé lépe ovládat internet, oznámili v březnu - měsíci internetu nejvýznamnější čeští poskytovatelé internetového obsahu Atlas, Centrum, iDnes, Jyxo a Seznam, že se shodli na jednotném standardu klávesových zkratek.  Všichni na svých stránkách umožňují používat stejné klávesové zkratky pro přesunutí na aktuální obsah daného webu nebo rubriky, dále pro skok na hlavní stránku a také pro vstup do nápovědy ke klávesovým zkratkám. Nyní se k nim přidává i portál Helpnet provozovaný BMI sdružením, který škálu klávesových zkratek rozšířil ještě o další, pro něž standard ponechává volitelné funkce.

Neoficiální web čtrnáctiletého tvůrce se přemění na oficiální stránky městyse Dolní Cerekev

Kromě tradiční soutěže o nejlepší webové stránky měst a obcí Zlatý erb byly na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové 7. dubna vyhlášeny také  výsledky mezinárodní soutěže JuniorErb, nad kterou převzal záštitu předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka. Zatímco 18letý Jan Kramář, autor oceněných oficiálních stránek města Kojetína, byl přímo osloven k jejich vytvoření představiteli města, 14letý Miloš Havlíček vytvořil nejprve neoficiální stránky Dolní Cerekve  a teprve jejich vítězství v soutěži mu přineslo nabídku od starosty, aby z nich udělal oficiální web tohoto městyse z Vysočiny a nadále se o něj staral.

V jubilejním Zlatém erbu obhájila po pěti letech vítězství Jihlava

První místo v soutěži Zlatý erb 2008, jejíž výsledky byly vyhlášeny 7. dubna na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové, získala v kategorii nejlepší webová stránka města Jihlava . Obhájila tak své vítězství před pěti lety. Nejlepší webové stránky obce má Tlumačov  ve Zlínském kraji a první cenu za nejlepší elektronickou službu dostala stejně jako vloni Praha 6, tentokrát za TV6 , internetovou televizi zaznamenávající dění v tomto pražském obvodě.

Pohádkovou Noc s Andersenem si vychutnalo přes 27 tisíc účastníků

 
Rekordních více než 22 tisíc dětských a 5 tisíc dospělých účastníků strávilo v pátek 28. března na 664 místech ve čtyřech zemích osmou Noc s Andersenem, již tradiční knihovnickou tečku za Březnem - měsícem internetu. Hanka Hanáčková a Mirka Čápová z Knihovny B.B.Buchlovana v Uherském Hradišti, které tuto unikátní akci na podporu dětského čtenářství před lety vymyslely, po přečtení 6800 e-mailových zpráv sestavily souhrnnou zprávu o tom, co vše se během Noci s Andersenem odehrálo.