Hlavní akce

Help icon

Přehled hlavních akcí BMI 2006

Vložil bmi, 29 Prosinec, 2005 - 16:34

28.2. Tisková konference k zahájení BMI 2006, Praha

2.3.2006 – E-learning 2006, Česká zemědělská univerzita,  Praha 6 - Suchdol

Již 6. ročník odborné konference o e-learningu v současném vzdělávání, kterou pořádají SEMIS a VOX, je určen personalistům, manažerům vzdělávání firem a dalším zájemcům. Zaměří se na prakticky použitelná řešení a ověřené postupy.  Více na www.e-univerzita.cz .

9.3.2006 - E-government v ČR v evropských souvislostech, Praha

Kulatý stůl pro pozvané účastníky ze státní správy, médií a akademické sféry se  soustředí na porovnání stavu e-governmentu u nás a v ostatních zemích EU a na bariéry jeho dalšího rozvoje.

11.3.2005 – INSPO 2006, Kongresové centrum Praha

Šestý ročník konference INSPO - Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami se zaměří na možnosti, jak využít internetu k lepšímu uplatnění zdravotně postižených na trhu práce a ke kvalitnějšímu zapojení do společenského života. Jeho součástí bude i vyhlášení vítězů 2. ročníku literární soutěže Internet a můj handicap. Uzávěrka literární soutěže je 12. února. Účast na konferenci je zdarma, je třeba se jen zaregistrovat, registrační formulář byl zveřejněn současně s předběžným programem konterence.

14.3.2006 – Internet a bezpečnost organizací, Univerzita T. Bati, Zlín

Osmý ročník konference, dříve pořádané pod názvem Internet a konkurenceschopnost podniku, se poprvé uskuteční jako mezinárodní a soustředí se na následující témata :

  • obecné principy a zásady ochrany bezpečnosti ICT
  • standardy a normy bezpečnosti ICT
  • metody a prostředky ochrany a bezpečnosti internetových aplikací
  • metody předvídání bezpečnostních incidentů
  • krizové řízení po bezpečnostních incidentech
  • význam lidského činitele pro ochranu a bezpečnost ICT

Pořádá Univerzita T. Bati ve Zlíně, mediální partner Data Security Management. Program a registrace bude na http://e-konference.utb.cz/.

29.3.2006 - Bezpečnější internet - a co s ním?, Veletržní palác, Praha

Kulatý stůl v rámci doprovodného programu veletrhu Schola Nova od 13:00 hodin na téma odvrácené strany internetu, jak varovat děti před riziky a neodradit je či neztrapnit se. Prezentace evropského programu Safer internet a českého projektu CzeSI, problematika bezpečnějšího internetu v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání (MŠMT),  otázky bezpečnějšího internetu obecně a při prevenci  kriminality (MVČR), jejich význam v praxi knihoven, beseda o účelnosti programu. Názory široké i odborné veřejnosti jsou vítány. Tombola pro publikum – USB flash paměť, programy AVG – AntiVirus plus Firewall. Pořádá BMI sdružení.

31.3. Noc s Andersenem

Cílem 6. ročníku, který pořádá Klub dětských knihoven SKIP, je podpořit s využitím internetu zábavnou a dobrodružnou formou dětské čtenářství. Více informací je na webu Knihovny B.B.Buchlovana v Uherském Hradišti, která je hlavním organizátorem akce.

1.4.2006 – Junior Internet, Fakulta humanitních studií UK, Praha

Dětská konference, kterou si vymyslely a s podporou BMI sdružení samy organizují děti (sdružené původně kolem dětského internetového časopisu www.ezavinac.cz, nyní v občanském sdružení Together Czech Republic). Sedmý ročník se uskuteční díky grantu  programu Evropské unie Mládež a Mezinárodního višegradského fondu poprvé také v Maďarsku, Polsku a na Slovensku. Tuzemští zájemci si musí zajistit pozvání na závěrečnou konferenci v Praze účastí v některé z internetových soutěží – vyhlášeny byly Junior Web a Junior Text, obě v kategoriích do 15 a 18 let. Podrobnosti jsou na www.juniorinternet.cz.

3. a 4. 4.2006 – ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě, Hradec Králové

Konference se stala důležitým fórem pro pravidelné hodnocení pokroku v oblasti využití informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě na místní, regionální a celostátní, ale i mezinárodní úrovni. Její 9. ročník kromě tradičních témat věnuje více prostoru využití ICT v cestovním ruchu. Jako každoročně budou na slavnostním společenském večeru oceněni také vítězové soutěží Český zavináč, Zlatý erb, Geoaplikace roku, Biblioweb a EuroCrest. Další informace na www.isss.cz.

10. 4. Tisková konference k zakončení BMI 2006, Praha

RSS feed