Jak dobře radit rodině s postiženým dítětem

Vložil bmi, 23 Listopad, 2006 - 08:16
Odborník, který se dlouhodobě věnuje rodině s postiženým dítětem, se postupně stává jejím partnerem a důvěrníkem při řešení nejrůznějších otázek spojených s péčí o handicapované dítě. Je proto velmi užitečné, aby věděl, kam nasměrovat rodinu, která hledá další informace týkající se jiných oborů, než je ten jeho. V péči o rodinu s postiženým dítětem se totiž stýká řada odborností, přičemž odborník v daném oboru nemá vždy čas a možnosti hledat informace v souvisejících oblastech. Nyní však může získat tyto komplexní informace ve specializovaném kurzu, který připravilo občanské sdružení Alfa Human Service, Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity a sdružení BMI.

Kurz vzniká v rámci projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem, Magistrátem hlavního města Prahy a státním rozpočtem České republiky. Přihlásit se do něj může každý, kdo se ve své praxi věnuje pomoci rodinám s postiženým dítětem, tedy zejména sociální pracovníci, speciální pedagogové, fyzioterapeuti, poskytovatelé asistenčních a respitních služeb či dobrovolníci v neziskových organizacích. Jedinou podmínkou je působení v rámci kraje Praha, účast v kurzu je bezplatná.

„Kurz je šestidenní a je rozdělen do tří tématickým bloků, které podávají ucelené informace potřebné při efektivní péči o rodiny se zdravotně postiženým dítětem,“ upřesňuje koordinátorka projektu Martina Chmelová. „V části věnované sociálně právnímu zabezpečení se účastníci dozvědí o možných dávkách a podmínkách jejich poskytování, získají základní informace o novém zákoně o sociálních službách, o dobrovolnictví a neziskovém sektoru, o všem, co může mít vliv na rodinu z pozice poskytování služeb i podpory.“

Zdravotnický modul přináší přehled nejznámějších typů postižení, věnuje se pediatrii, preventivní a sociální pediatrii, pedopsychiatrii a základům dětské neurologie. Hodně informací je zaměřeno na prevenci syndromu vyhoření, aby pracovník rozuměl, co se s rodiči děje, čím procházejí při péči o dítě s postižením.

Speciálně pedagogický modul představí možnosti předškolního a školního vzdělání, některé speciální pedagogické metody a využití informačních technologií.

Polovina kurzu má formu přednášek a tři dny jsou zaměřeny na prožitek, praktické cvičení. Dva dny prožijí účastníci s psychoterapeutem, který se zaměří na prevenci syndromu vyhoření z pozice pracovníka a druhý den z pozice rodiče. Třetí den se soustředí na práci s informačními zdroji – jak na internetu, tak v knihovnách. Nechybí ani ukázka různých pomůcek pro ovládání počítače a protetických a zdravotnických pomůcek.

První kurz, který začíná 23. listopadu, je již plně obsazen. Zájemci se však mohou hlásit do dalších kurzů, které budou probíhat v pravidelných intervalech vždy třikrát ve čtvrtek a pátek od ledna 2007. Osobní účast na školení je kombinována se samostudiem na bázi e-learningu. Výuka je uzavřena testem s možností získání certifikátu.

Bližší informace lze získat ve sdružení Alfa Human Service prostřednictvím telefonního čísla 242 441 486 nebo zasláním e-mailu na adresu vzdelavani@alfabet.cz. Zájemci budou pozváni na osobní pohovor v rámci výběrového řízení.

Jaroslav Winter