Vyhlášena literární soutěž Internet a můj handicap

Vložil bmi, 28 Říjen, 2006 - 16:05
Co znamená internet pro lidi se zdravotním postižením, jak ovlivňuje či může ovlivnit jejich život? Odpovědi na tyto otázky by měla přinést literární soutěž Internet a můj handicap, kterou již potřetí vyhlásily BMI sdružení, Asociace informačních systémů pro osoby se specifickými potřebami (AISO) a sdružení Křižovatka. Vítězové soutěže budou pozváni na konferenci INSPO 2007 – Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami, která se uskuteční v sobotu 17. března 2007 v Kongresovém centru Praha. Zde jim budou předány ceny a nejlepší autoři budou moci prezentovat svoji tvorbu.

Soutěžní práce může mít rozsah maximálně 600 slov. Autoři by v ní měli vyjádřit na základě vlastní zkušenosti, jak jim internet pomáhá vypořádat se se zdravotním postižením. Při hodnocení se bude přihlížet jak k literární úrovni textu, tak k obsahové zajímavosti. Do soutěže nebudou přijaty práce, které byly přihlášeny v 1. nebo 2. ročníku, jejich autoři se však mohou zúčastnit soutěže s novým příspěvkem.

Vítězové získají mobilní telefon a další hodnotné ceny, jejichž seznam bude uveden na stránkách www.helpnet.cz v rubrice INSPO. Zde jsou již zveřejněny všechny texty, které přišly do prvního a druhého ročníku literární soutěže.

Soutěžní práci opatřenou poštovní i elektronickou adresou je třeba poslat v elektronické podobě nejpozději do 20. února 2007 na adresu info@helpnet.cz. Přihlášením do soutěže vyjadřuje autor souhlas s tím, že jeho dílo může být bezplatně zveřejněno ve sborníku konference INSPO, popřípadě v médiích, kterým budou nejlepší příspěvky poskytnuty.