Připravují se e-learningové kurzy z účetnictví a daní pro osoby s tělesným postižením

Vložil bmi, 18 Říjen, 2006 - 16:20
Dva plně e-learningové kurzy – Základy účetnictví a Daňová evidence podnikatelů a odvody na sociální a zdravotní pojištění – připravuje v rámci projektu spolufinancovaného Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem ČR a rozpočtem hl. města Prahy Soukromá vysoká škola ekonomických studií v Praze. Jsou určeny zejména pro osoby se ztíženou možností navštěvovat vzdělávací zařízení, tedy pro zájemce s tělesným postižením.  Na projektu spolupracuje také BMI sdružení.

 „Občané s hendikepem se stále více snaží zapojit se do pracovního procesu a získat tak vlastní prostředky na obživu a nebýt závislí na sociálních dávkách či jiných podporách. Většina podnikatelů a firem se nebrání práci těchto lidí, ale nechtějí je zaměstnat, protože se zaměstnáváním těchto osob je spojena poměrně náročná administrativa, jsou "chráněni" více než ostatní zaměstnanci, je vyžadováno speciální pracovní prostředí a podobně. V neposlední řadě je tu i jistá nedůvěra v to, zda člověk s hendikepem danou práci zvládne. Menší firmy a živnostníci proto dávají přednost před vlastními zaměstnanci osobám, které jsou schopny vykonávat potřebnou práci jako osoby s vlastním živnostenským listem či koncesní listinou. Odpadá jim administrativa spojená s odvody daní ze závislé činnosti, s odvody na sociální a zdravotní zabezpečení apod. Tyto „činnosti“ přecházejí na majitele živnostenského listu,“ uvádí koordinátorka projektu Jarmila Helmanová.

Cílem projektu je proto vytvořit pro tyto lidi kurzy, které mohou absolvovat prostřednictvím internetu a ve kterých získají znalosti týkající se účetnictví a daňové evidence, potřebné pro osoby samostatně výdělečně činné.

Absolvent kurzu Daňová evidence podnikatelů a odvody na sociální a zdravotní pojištění bude schopen vést požadovanou daňovou evidenci, vypočítat základ daně z příjmu osob samostatně výdělečně činných, vypočítat si daň, správně vyplnit daňové přiznání, případně provést roční zúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti. Bude schopen vyplnit a podat roční přehled pro správu sociálního zabezpečení a příslušnou zdravotní pojišťovnu. Dále by měl získat základní orientaci v problematice daně z přidané hodnoty.

Kurz Základy účetnictví je určen zájemcům, kteří chtějí porozumět účetním zákonitostem a orientovat se v účetních a daňových předpisech nutných pro vedení účetnictví malé firmy. Vedení účetnictví pro malou firmu či daňové evidence pro podnikatele – fyzické osoby je práce, kterou je možné vykonávat v domácím prostředí. Pro vedení daňové evidence není nutné vlastnit ani počítač. Tuto činnost je možné provádět i na živnostenský list. Množství inzerátů prokazuje stálý zájem o "účetní" profese. Dá se tedy předpokládat, že ten, kdo se bude v této oblasti orientovat, bude schopen dříve či později sehnat "práci" spojenou s vedením účetnictví či daňové evidence.

Absolvent tohoto kurzu bude umět sestavit požadované účetní výkazy, vést předepsané účetní knihy, sestavit účetní závěrku malé firmy. Pro potřeby živnostníků bude schopen vést daňovou evidenci. Měl by být dále schopen zjistit základ daně z příjmu právnických a fyzických osob (podnikatelských subjektů), sestavit daňové přiznání a daň vypočítat. Měl by mít povědomí o mzdovém účetnictví a znát základní povinnosti firmy při zaměstnávání občanů.

Projekt odstartoval v září 2006 a bude trvat 22 měsíců. Nyní se připravují kurzy po obsahové stránce a v říjnu 2007 budou zahájeny pilotní běhy, každý pro 15 účastníků, během kterých se ověří kurzy v praxi. Zúčastnit se jich mohou zájemci z Prahy, oba kurzy budou zdarma. Podrobnosti o projektu jsou na stránkách SVŠES (www.svses.cz/projekty). Případní zájemci se mohou přihlásit předem již nyní.