Domů

BIBLIOWEB - soutěž o nejlepší webové stránky knihoven již poosmé

Poosmé vyhlásil Svaz knihovníků a informačních pracovníků v rámci Března - měsíce internetu soutěž Biblioweb o nejlepší webové stránky knihovny Biblioweb. Letošní soutěž se poprvé koná pod záštitou Asociace krajů ČR, která věnuje vítězné knihovně v každé kategorii jako cenu digitální fotoaparát v ceně 10 000 korun.

Ve své kategorii budou soutěžit odborné knihovny (knihovny vysokých škol, ústavů aj.), další kategorie jsou zaměřeny na knihovny zřizované obcí, městem nebo krajem ve vztahu k počtu obyvatel.

Knihovny vyjádří zájem o účast v soutěži zasláním přihlášky, ve které uvedou URL přihlašovaných stránek,  a písemné koncepce webu (stručný text obsahující informace o cíli a poslání webu, komu je web určen, zda je zařazen mezi jiné nástroje komunikace s uživateli, jak je organizován a spravován a jaké jsou představy o jeho budoucnosti) na adresu brozeka@svkul.cz do 18. unora 2007.
      
Základní podmínkou účasti knihovny v soutěži BIBLIOWEB je, aby knihovna měla zaregistrovány své akce k Březnu - měsíci internetu.

Porota stránky vyhodnotí ve dnech od 19.2.2007 do 11.3.2007.  Hodnocení se vztahuje na stav v době posuzování.

Knihovny přihlášené do soutěže nesmějí  v období od od 19.2.2007 do 11.3.2007 provádět úpravy svých webových stránek s výjimkou běžných aktualizací.
      
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne na konferenci ISSS 2007  (Internet ve státní správě a samosprávě) v Hradci Králové dne 2. dubna 2006, kde budou také předány ceny soutěže o nejlepší internetovou stránku obce "Zlatý erb" a ocenění "Český zavináč".

Podrobnosti o soutěži i minulých ročnících jsou na webu SKIP.