Domů

Veřejný internet

Veřejný internet je společným projektem Ministerstva informatiky ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a BMI sdružení. Jeho cílem je soustřeďovat informace o místech veřejného přístupu k internetu a poskytovat je veřejnosti, aby se dalo snadno zjistit, kde se tato místa nacházejí a jaké služby nabízejí. Údaje z této databáze jsou přebírány také Portálem veřejné správy, který umožňuje zobrazení nejbližších míst s veřejným přístupem k internetu na území dané obce či města.
Poskytovatelé míst veřejného přístupu k internetu obdrží po zaregistrování v databázi na http://www.verejnyinternet.cz výraznou samolepku Veřejný internet o formátu A4, kterou si mohou označit své zařízení a vizuálně tak na ně upozornit veřejnost. BMI sdružení má na starosti administraci databáze a distribuci samolepek.
První tisícovky záznamů dosáhla databáze počátkem listopadu 2005, nyní se již blíží k druhé tisícovce.  Mezi zaregistrovanými subjekty výrazně převažují knihovny.