Domů

Internet a lidé se zdravotním postižením

Využívání Internetu lidmi se zdravotním postižením a v jejich prospěch patří k tématům, která jsou dlouhodobě v centru pozornosti BMI sdružení. Podrobnější popis historie aktivit BMI v této oblasti se nachází na webových stránkách z roku 2003. V současnosti se BMI
angažuje především v následujících oblastech.

Helpnet.cz – portál pro osoby se specifickými potřebami
Z podnětu Asociace informačních systémů pro osoby se specifickými potřebami (AISO) a díky grantu od společnosti CZ.NIC se BMI sdružení ujalo ve spolupráci s dalšími partnery vytvoření a provozování portálu Helpnet. Portál byl uveden do zkušebního provozu v září 2003. Další provoz v roce 2004 a 2005 podpořilo Ministerstvo informatiky ČR, v roce 2006 společnost Hartmann - Rico.
Cílem portálu je soustředit na jednom místě v přehledném členění anotace s odkazy na nejdůležitější informace a informační zdroje nacházející se na Internetu, které se týkají problematiky zdravotního postižení. Odkazy jsou zde roztříděny podle základních skupin postižení – zrakové, sluchové, mentální, tělesné postižení, vnitřní nemoci, duševní zdraví. Uvnitř těchto kategorií se člení do jemnějších podrubrik.
Další rubriky představují průřezové kategorie, jako například Legislativa, Kompenzační pomůcky, Zaměstnávání zdravotně postižených, Vzdělávání a integrace do společnosti, Bez bariér, Pro rodiče dětí se zdravotním postižením, Kalendář akcí, Diskusní fóra.
Kromě toho přináší portál denní aktuální zpravodajství, které zachycuje vše podstatné, co se objevilo na téma osob se specifickými potřebami v tuzemských médiích. Skládá se z vlastních zpráv a z příspěvků, které zaznamenala v některém ze zhruba 250 zdrojů (tisk, Internet, rozhlas, televize) společnost Anopress IT.
E-mailový newsletter o nejdůležitějších novinkách, které se objevily na Helpnetu za uplynulý týden, odebírá již více než 1700 zájemců o tuto problematiku.

Konference INSPO – Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami

BMI sdružení ve spolupráci s AISO a sdružením Křižovatka.cz organizuje konferenci, která se stala již tradiční součástí Března – měsíce Internetu a účastní se jí na 130 zájemců z celé republiky. Nyní se připravuje 7. ročník. Uskuteční se v sobotu 17. března 2007  v Kongresovém centru Praha.
Předešlých pět ročníků upozornilo na význam Internetu pro lidi se zdravotním postižením a soustředilo se především na dvě témata – jak vytvářet dobré stránky pro uživatele se specifickými potřebami a jak využít Internet k zaměstnávání či podnikání lidí se zdravotním postižením. Konference poukázaly také na skutečnost, že státní dotační politika nepamatuje na internetové projekty pro osoby se specifickými potřebami, a možná přispěly k tomu, že pro rok 2004 již Ministerstvo informatiky vyhlásilo téma Informační společnost, kam lze takovéto projekty přihlásit.
Prezentace vystupujících na konferencích počínaje rokem 2003 jsou umístěny na portálu Helpnet, stejně jako literární díla ze soutěže Internet a můj handicap, jejíž vítězové byli vyhlášeni na konferenci INSPO.

AISO – Asociace informačních systémů pro osoby se specifickými potřebami

Toto občanské sdružení vzniklo v roce 2001 s cílem umožnit lepší vzájemnou komunikaci tvůrců internetových projektů pro osoby se specifickými potřebami a jejich spolupráci ve vztahu k vnějšímu světu. BMI sdružení patří k zakládajícím členům asociace a významným způsobem se podílí na všech jejích aktivitách. Kromě již zmíněných konferencí INSPO a portálu Helpnet jde dále zejména o pravidelnou účast na výstavě Rehaprotex (nově HospiMedica) v Brně, kde AISO zařizuje „internetovnu“, umožňující návštěvníkům přístup k Internetu a členským organizacím AISO prezentaci vlastních aktivit.

Mezinárodní projekty
Od konce roku 2001 spolupracovalo sdružení BMI na dvou mezinárodních projektech v rámci programu Leonardo II, zaměřených na vybrané skupiny zdravotně postižených. Jde o projekty Tecno Zeinu a MS-Net, které mapují vztah komunit neslyšících a osob postižených roztroušenou sklerózou k IT a zkoumají možnosti jejich výuky, eventuálně i tréninku a pokročilejší léčby prostřednictvím Internetu. Spolupartnery BMI v těchto projektech byly týmy Španělska, Itálie, Francie a Řecka, koordinátorem španělská organizace ASIMAG. Výstup z projektu Tecno Zeinu, CD Výuka znakového jazyka, je možné si objednat ve sdružení BMI.

Vysočina bez bariér

Od června 2002 bylo BMI přibráno ke spolupráci na prestižním IST projektu PRELUDE (Promoting European Local and Regional Sustainability in the Digital Economy), který propojí rozsáhlé propagační a věcné programy osmi evropských regionů. Za Českou republiku se k projektu ve spolupráci s BMI připojil také kraj Vysočina. Z iniciativy a s přispěním BMI sdružení kraj Vysočina v rámci PRELUDE rozvíjí projekt Vysočina bez bariér. Jeho cílem je vytvoření kvalitní informační základny sumarizující stav bezbariérových přístupů na území kraje Vysočina. Hlavní myšlenkou je poskytnout postiženým platformu, pomocí které by nejen informace získávali, ale také sami vytvářeli. Prioritním komunikačním kanálem bude Internet. Internetová aplikace vznikla v koordinaci se sdružením Bez bariér, členskou organizací AISO, a jeho serverem Bez bariér.cz.

Qualified Care

Od října 2004 vstoupilo BMI sdružení do nového evropského projektu s názvem Qualified Care. Projekt je věnován problematice roztroušené sklerózy a navazuje na úspěšně dokončený předchozí projekt MS-Net. Qualified Care bude trvat 2 roky a jeho hlavním cílem je poskytnout rodinným příslušníkům lidí s roztroušenou sklerózou multimediální výukový nástroj ohledně péče o nemocné. Podrobnější informace o průběhu projektu bude přinášet samostatná rubrika.