Domů

Přehled hlavních akcí BMI 2007

28.2.2007 - Tisková konference k zahájení BMI 2007, Senát Parlamentu ČR, Praha

3.3.2007 - Junior Internet, Fakulta humanitních studií UK, Praha

Dětská konference, kterou si vymyslely a s podporou BMI sdružení samy organizují děti (sdružené původně kolem dětského internetového časopisu www.ezavinac.cz, nyní v občanském sdružení Together Czech Republic). Osmý ročník se uskuteční podruhé také v Maďarsku, Polsku a na Slovensku. Tuzemští zájemci si musí zajistit pozvání na závěrečnou konferenci v Praze účastí v některé z internetových soutěží – vyhlášeny byly JuniorWeb, JuniorDesign a JuniorText, všechny v kategoriích do 15 a 18 let. Podrobnosti jsou na www.juniorinternet.cz.

6.3.2007 - E-learning fórum 2007, Praha  

Již 7. ročník odborné konference o e-learningu v současném vzdělávání, kterou pořádají SEMIS a VOX, je určen personalistům, manažerům vzdělávání firem a dalším zájemcům. Více na www.e-univerzita.cz .

17.3.2007 - INSPO 2007, Kongresové centrum Praha

Sedmý ročník konference INSPO - Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami se zaměří na možnosti, jak využít internetu k lepšímu uplatnění zdravotně postižených na trhu práce a ke kvalitnějšímu zapojení do společenského života. Jeho součástí bude i vyhlášení vítězů 3. ročníku literární soutěže Internet a můj handicap.  Uzávěrka literární soutěže je 20. února.
Více o programu a registraci zde.

20.3.2007 -  Internet a bezpečnost organizací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 
Cílem 9. ročníku konference je propojit aplikovaný výzkum a praxi v oblasti následujících témat:
- integrace informačních technologií a aplikovaného výzkumu v oblasti krizového řízení, ochrany bezpečnosti a veřejného pořádku
- kyberkriminalita a kyberterorismus v současných společenských podmínkách
- bezpečnost informací, bezpečnostní audity
 Více na stránkách konference.

30.3.2007 - Noc s Andersenem
 
Cílem 7. ročníku, který pořádá Klub dětských knihoven SKIP, je podpořit s využitím internetu zábavnou a dobrodružnou formou dětské čtenářství. Více informací je na webu Knihovny B.B.Buchlovana v Uherském Hradišti, která je hlavním organizátorem akce.

2. a 3.4.2007 - ISSS, Hradec Králové
 
Jubilejní 10. ročník mezinárodní konference Internet ve státní správě a samosprávě se soustředí na tato hlavní témata:
- eGovernment v ČR -- jak dál? Výzvy pro stát i samosprávy
- multiplatformní služby pro občany, portály veřejné správy
- komunikační infrastruktura, veřejná správa a broadband
- bezpečnost informačních systémů
- elektronizace veřejné správy, registry
Více na www.isss.cz.

 
10.4.2007 Tisková konference k zakončení BMI 2007, Praha


Zlatý erb

Devátý ročník soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí pořádá Sdružení Zlatý erb, pravidla soutěže jsou na http://zlatyerb.obce.cz. Veřejnost může svým hlasováním do 24. března rozhodnout o Ceně veřejnosti, kterou předá BMI sdružení na slavnostním vyhodnocení soutěže na 2. dubna v Hradci Králové na konferenci ISSS.