Domů

E-learningové kurzy pro zájemce se zdravotním postižením v pilotním projektu zdarma

Někteří lidé se zdravotním postižením by rádi pracovali z domova, ale ne každá práce je pro to vhodná. K těm činnostem, které je možné vykonávat v domácím prostředí, patří vedení účetnictví či daňové evidence. Proto by zájemci o takovou práci  mohli uvítat projekt Soukromé vysoké školy ekonomických studií v Praze, která připravuje dva e-learningové kurzy, zaměřené na základy účetnictví a na daňovou evidenci podnikatelů a odvody na sociální a zdravotní pojištění. Na projektu spolupracuje i BMI sdružení.

 
Tato škola skončila v loňském hodnocení na prvním místě mezi soukromými a na třetím mezi všemi vysokými školami v České republice v uplatnění absolventů na trhu práce, nesporně se jí tedy daří reagovat na aktuální potřeby společnosti.
 
„Výhody e-learningového kurzu spočívají v tom, že studující nemusejí opouštět bydliště, případně pracoviště a dojíždět na konzultace. Studijní program si mohou rozvrhnout podle svých potřeb,“ uvádí Jarmila Helmanová, koordinátorka projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem ČR a rozpočtem hlavního města Prahy.
 
Studentovi stačí mít jen počítač s připojením k internetu. V kurzu má přístup k multimediálním studijním materiálům i ke všem dalším prvkům kurzu – diskuzím, chatům se spolustudujícími i s vyučujícím (tutorem). Nejde tedy o kurz, kde je studující odkázán jen sám na sebe jako při studiu „výukových programů na CD“. Jeho studium vede tutor, který mu zadává úkoly či testy a informuje ho o výsledcích, zároveň mu pomáhá v případě problémů. Součástí kurzu jsou i cvičení a autotesty, v nichž si student ještě před plněním úkolů a testů sám ověřuje, jak danou problematiku zvládá.
 
Po absolvování kurzu Základy  účetnictví bude absolvent umět vést předepsané účetní knihy, bude vědět, jak a kdy použít údaje z účetnictví  při stanovení daně z příjmů právnických osob  a zaúčtovat ji. Také dokáže sestavit účetní závěrku malé organizace.
 
Absolvent kurzu Daňová evidence podnikatelů a odvody na sociální a zdravotní pojištění bude schopen vést požadovanou daňovou evidenci, vypočítat základ daně z příjmu osob samostatně výdělečně činných, vypočítat si daň, správně vyplnit daňové přiznání, případně provést roční zúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti.
 
Oba kurzy začnou  v říjnu, už nyní se však do nich lze přihlásit, podrobnosti jsou na www.svses.cz/projekty/e_kurzy.htm. Dokonce je možné si na adrese http://elearning.svses.cz/ prohlédnout ukázky kurzů a na několika kapitolách získat představu o jejich podobě.
Účast v tříměsíčním pilotním běhu je bezplatná, jedinou podmínkou je zaměstnání, u nezaměstnaných bydliště, na území hlavního města Prahy. Každý kurz pojme 15 studentů, v případě většího zájmu dostanou přednost uchazeči se zdravotním postižením. Po skončení projektu SVŠES předpokládá, že by kurzy nabízela i pro zájemce z celé republiky.