Domů

E-learningové kurzy účetnictví a daňové evidence přednostně pro osoby se zdravotním postižením

Zájemci zaměstnaní nebo bydlící na území hlavního města Prahy se mohou ještě přihlásit na zbývající místa v e-learningových kurzech o základech účetnictví a daňové evidenci podnikatelů a odvodech na sociální a zdravotní pojištění, které  spustí 22. října 2007 Soukromá vysoká škola ekonomických studií v Prazev rámci projektu, na kterém spolupracuje také BMI sdružení. Účast v tříměsíčním pilotním běhu je bezplatná, přednost dostanou účastníci se zdravotním postižením.
 
V těchto dnech se ještě dokončují poslední úpravy studijních materiálů na základě recenzních metodických a odborných posudků, ukázkové kapitoly lze již shlédnout na adrese http://elearning.svses.cz/.
 
„Výhody e-learningového kurzu spočívají v tom, že studující nemusejí opouštět bydliště, případně pracoviště a dojíždět na konzultace. Studijní program si mohou rozvrhnout podle svých potřeb,“ připomíná Jarmila Helmanová, koordinátorka projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem ČR a rozpočtem hlavního města Prahy.
 
Studentovi stačí mít jen počítač s připojením k internetu. V kurzu bude mít přístup k multimediálním studijním materiálům i ke všem dalším prvkům kurzu – diskuzím, chatům se spolustudujícími i s vyučujícím (tutorem). Nejde tedy o kurz, kde je studující odkázán jen sám na sebe jako při studiu „výukových programů na CD“. Jeho studium vede tutor, který mu zadává úkoly či testy a informuje ho o výsledcích, zároveň mu pomáhá v případě problémů. Součástí kurzu jsou i cvičení a autotesty, v nichž si student ještě před plněním úkolů a testů sám ověřuje, jak danou problematiku zvládá.
 
Po absolvování kurzu Základy účetnictví (dříve nazývané Podvojné účetnictví) bude absolvent umět vést předepsané účetní knihy, bude vědět, jak zaúčtovat daň z příjmů. Také dokáže sestavit účetní závěrku malé organizace.
 
Absolvent kurzu Daňová evidence podnikatelů (dříve nazývaná Jednoduché účetnictví) a odvody na sociální a zdravotní pojištění bude schopen vést požadovanou daňovou evidenci, vypočítat základ daně z příjmu osob samostatně výdělečně činných, vypočítat si daň, správně vyplnit daňové přiznání, případně provést roční zúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti.
 
Další informace o kurzech a kontakty na organizátory, u kterých se lze přihlásit k účasti, jsou uvedeny na www.svses.cz/projekty/e_kurzy.htm. Účastníci získají po úspěšném dokončení kurzu osvědčení o jeho absolvování. Po skončení projektu zamýšlí Soukromá vysoká škola ekonomických studií v Praze nabízet tyto e-learningové kurzy široké veřejnosti za úplatu, kdy již podmínkou účasti nebude bydliště či zaměstnání v Praze. SVŠES tak rozšíří dlouhou řadu e-learningových kurzů z více oblastí, které má již ve své nabídce.