Domů

INSPO 2007 láká rekordní počet uživatelů internetu se zdravotním postižením

Pro mimořádný zájem musela být ukončena registrace 10 dní před zahájením konference INSPO 2007 – Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami, která se uskuteční v sobotu 17. března v Kongresovém centru Praha. Jako jednu z hlavních akcí Března – měsíce internetu ji pořádají občanská sdružení BMI, Křižovatka.cz a AISO. Představí na ní například online centrum znakového překladu, využití navigace GPS, webových kamer, detekčních čidel a dalších technologií v běžném životě lidí se zdravotním postižením.
 
Velké očekávání vyvolává plánovaná diskuse k prvním zkušenostem z aplikace nového zákona  o sociálních službách, kterou uvedou vystoupení ředitele odboru sociálních služeb MPSV Martina Žárského a předsedy Národní rady zdravotně postižených ČR Václava Krásy. Podrobnosti o zvýhodněných pojistných produktech pro klienty se zdravotním postižením vysvětlí Jiří Novotný z Kooperativy, pojišťovny, která se stala hlavním partnerem konference INSPO 2007.
 
V odpolední části se jednání rozdělí do dvou sekcí. V první věnované tvorbě bezbariérového webu se účastníci mimo jiné  v premiéře seznámí s výsledky aktuálního výzkumu zaměřeného na uživatele internetu se zdravotním postižením, jenž měl odhalit, jaký je podíl občanů, kterým jejich zdravotní postižení brání seznámit se s obsahem webových stránek. Od představitele Unie nevidomých a slabozrakých Slovenska se dozvědí o problematice přístupnosti internetových stránek v podmínkách Slovenska.
 
Ve druhé sekci se představí řada projektů zaměřených na využití informačních technologií k posílení pozice lidí se zdravotním postižením na trhu práce. Například Petr Draxler přiblíží politiku společnosti IBM Česká republika při zaměstnávání lidí s handicapem. Jejím logickým vyústěním je zapojení IBM do projektu Universita 4G, v rámci kterého se vyškolí 20 lidí se zdravotním postižením na konkrétní pracovní pozice v technologickém centru IBM v Brně.
 
Na konferenci budou rovněž předány ceny vítězům literární soutěže Internet a můj handicap, do které přišlo 17 prací. První dva vítězové dostanou mobily Nokia od společnosti Telefónica O2, další  internetový telefon od Americké obchodní a.s., webovou kameru, bezdrátovou klávesnici s myší od Logitechu, jazykové překladače Eurotran od Microtonu, softwarové produkty od společností Symantec, Software602, Zoner Software, knihy od Zoner Pressu a filmy na DVD od vydavatelství Vogel Burda Communications. Všechny soutěžní práce i prezentace z konference budou zveřejněny na www.helpnet.cz/inspo.
 
Partnery konference INSPO 2007 jsou Kooperativa, pojišťovna, AutoCont CZ, Zentiva, Nadace Charty 77, Kofola, Zátiší Catering Group, podpoří ji i Kongresové centrum Praha.
 
Konference INSPO 2007 je jednou z hlavních akcí Března – měsíce internetu. Záštitu nad jubilejním 10. ročníkem BMI převzal předseda Senátu Parlamentu ČR, hlavními partnery jsou IBM Česká republika a Ministerstvo práce  a sociálních věcí, mediálními partnery jsou Český rozhlas, Protext – PR servis ČTK, deník Právo, vydavatelství Springer Media CZ a Vogel Burda Communications, odborným partnerem FORInternet a logistickým partnerem Česká pošta. Informace o projektu jsou na www.brezen.cz.