Domů

Matky na mateřské dovolené si užívají internetu

Osoby na rodičovské dovolené představují podle výzkumů návštěvnosti  internetu NetMonitor, které pro Sdružení pro internetovou reklamu provádí Mediaresearch, zhruba 1,5 procenta internetové populace. Z nich devět z deseti  jsou ženy. A právě na ně se zaměřily leckteré knihovny, když v duchu motta Internet – výhoda pro znevýhodněné připravovaly program na letošní Březen – měsíc internetu.
 
Například v knihovně ve Hnojníku připravili pro maminky přehled doporučených internetových obchodů,  v Plané nad Lužnicí zorganizovali dopoledne s internetem v knihovně pro Mateřské centrum. Ukazuje se, že mají-li matky na mateřské dovolené příležitost pracovat s internetem, pak nemají problémy s jeho využíváním. Dokonce u něj stráví více času než  většina uživatelů. Zatímco průměrná doba strávená za měsíc na internetu se podle zmíněných výzkumů zvýšila u obecné internetové populace vloni z lednových 14 hodin a 57 minut na 17 hodin a 31 minut v prosinci, osoby na rodičovské dovolené již v lednu minulého roku strávily na internetu v průměru 18 hodin a 19 a půl minuty a v prosinci již  20 hodin a téměř 27 minut.
 
Pro účastníky akcí v knihovnách letos připravilo BMI sdružení leták Internet – výhoda pro znevýhodněné. Přibližuje na něm nejdůležitější internetové informační zdroje zaměřené na znevýhodněné skupiny, jako jsou osoby se zdravotním postižením, senioři, matky na mateřské dovolené, nezaměstnaní.
 
Jako příklad organizace, která se u nás věnuje počítačovému vzdělávání žen na mateřské dovolené pravděpodobně nejsystematičtěji, je zde uvedena českobudějovická společnost Attavena (www.attavena.cz). Vyškolila již 455 maminek a do konce července 2007 vyškolí dalších 200 účastníků ve 21 kurzech. Na podporu vzdělávání zřizuje volně přístupná iPracoviště (PC sestavy připojené k internetu), nyní jich spravuje 23 ve 12 městech Jihočeského kraje. Pomocí mobilní počítačové učebny pořádá kurzy i v méně dostupných místech a ženám na mateřské dovolené zajišťuje v průběhu výuky hlídání dětí. Součástí projektu nazvaného O sto myš! je i vytvoření a podpora 12 nových pracovních míst, převážně v neziskovém sektoru.
 
V rámci dalšího projektu Attaveny I myš může být kamarádka! proběhl také sociologický průzkum zaměřený na problematiku žen s malými dětmi na trhu práce a vliv IT dovedností na jejich uplatnění. V létě vyjde publikace s desítkou rozhovorů se ženami, které hledají nebo nedávno nalezly práci. Rozhovory zachycují jejich pohled na situaci ženy na mateřské dovolené, zejména ve vztahu k jejich pracovnímu uplatnění.
 
 

Organizátorem projektu Březen – měsíc internetu je BMI sdružení. Záštitu nad jeho 10. ročníkem převzal předseda Senátu Parlamentu ČR, hlavními partnery Března – měsíce internetu  2007 jsou IBM Česká republika a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, mediálními partnery jsou Český rozhlas, Protext – PR servis ČTK, deník Právo, vydavatelství Springer Media CZ a Vogel Burda Communications, odborným partnerem FORInternet a logistickým partnerem Česká pošta.