Domů

Na Junior Internet došlo 276 přihlášek

Celkem 276 přihlášek do internetových soutěží JuniorWeb, JuniorDesign a JuniorText obdrželi do uzávěrky 8. února  organizátoři projektu Junior Internet. Největší zájem byl o soutěž JuniorWeb, kam mladí lidé do 18 let přihlásili 187 webových stránek a internetových projektů. Texty na téma „Internet – výhoda pro znevýhodněné“ poslalo do soutěže JuniorText 42 autorů a 47 mladých grafiků se přihlásilo do soutěže JuniorDesign, která byla vyhlášena v osmém ročníku Junior Internetu poprvé. Projekt Junior Internet se stal jedním z vítězů grantového programu Vpohybu Nadace Vodafone ČR, která letošní ročník spolufinancuje. 

„Potěšilo nás, že došly i přihlášky od mladých lidí se zdravotním postižením,“ uvedla Jana Šaldová, tisková mluvčí společnosti PVT, která sponzorsky podpořila projekt Junior Internet právě s cílem, aby se do něj zapojily děti se zdravotním postižením.
 

Všechny přihlášené práce nyní zhodnotí porota složená z organizátorů, mladých vítězů předchozích ročníků a dospělých odborníků v oblasti IT. Všichni účastníci budou pozváni na konferenci Junior Internet, která proběhne v sobotu 3. března 2007 od 10 hod. na Fakultě humanitních studií UK, U Kříže 8, Praha 5 – Jinonice. Zde pro ně bude připravena bohatá nabídka přednášek, prezentací, diskusí a soutěží. Aktivní účast již přislíbilo několik významných osobností v oblasti informačních technologií (Ivan Pilný, Patrick Zandl aj.). Vítězové dostanou kromě hodnotných cen rovněž příležitost prezentovat na konferenci své projekty. V odpoledním bloku pak bude připraven paralelní program ve dvou sekcích. V sekci pro mladší účastníky bude připraven program s vědomostními soutěžemi a zajímavými prezentacemi. Pro starší účastníky budou připraveny odborné přednášky o nejnovějších trendech na Internetu a prezentace úspěšných projektů. Mladí lidé budou mít rovněž příležitost získat nové kontakty, navázat spolupráci a najít si nové kamarády se stejnými zájmy.

Od 30. 3. do 1. 4. se pak vítězové soutěží zúčastní společně s jejich protějšky z Polska a Slovenska třídenního mezinárodního sympozia Junior Internet v Bratislavě, kde budou mít příležitost dále prezentovat své projekty a navázat i mezinárodní spolupráci. Kolem projektu Junior Internet se za 8 let vytvořila silná komunita úspěšných mladých lidí, řada z nich provozuje vlastní internetové projekty či dokonce úspěšné firmy.

Projekt Junior Internet je jedním z 52 projektů mladých lidí, které zvítězily v prvním kole našeho grantového programu Vpohybu, zaměřeného na podporu samostatných aktivit mladých lidí“ říká Inga Kaškelyte, ředitelka Nadace Vodafone ČR. „V únorovém kole programu Vpohybu jsme rozdělili 6 miliónů Kč na projekty z celé ČR.“

Junior Internet byl v roce 2006 oceněn za největší přínos k rozvoji informační společnosti Cenou ministryně informatiky. Celý projekt organizují sami mladí lidé (sdružení v neziskové organizaci Together Czech Republic) za podpory BMI sdružení. Partnery projektu jsou Nadace Vodafone, PVT, Mezinárodní višegrádský fond, Axima,  Kofola a Saferinternet.cz. Mediálními partnery se staly Moje 1. noviny, Dětská tisková agentura, Alík, Lišta.cz, FlareWare a Česká škola. Ceny pro vítěze a do tomboly pro účastníky věnují Microton, Software602, Zoner Software, Symantec, Computer Press   a další. Více informací o projektu Junior Internet najdete na www.juniorinternet.cz.

Konference Junior Internet je jednou z hlavních akcí 10. ročníku Března – měsíce internetu. Záštitu nad ním převzal předseda Senátu Parlamentu ČR, hlavními partnery Března – měsíce internetu  2007 jsou IBM Česká republika a Ministerstvo práce a sociálních věcí, mediálními partnery jsou Český rozhlas, Protext – PR servis ČTK, deník Právo, vydavatelství Springer Media CZ a Vogel Burda Communications, odborným partnerem FORInternet a logistickým partnerem Česká pošta.