Domů

Ohlédnutí za deseti ročníky projektu Březen - měsíc internetu

Celkem 384 knihoven připravilo letos v březnu  pro veřejnost širokou paletu akcí k propagaci internetu a četby, které navštívilo kolem 100 000 obyvatel České republiky.  V duchu motta Internet – výhoda pro znevýhodněné se v 10. ročníku Března – měsíce internetu (BMI) knihovny soustředily zvláště na služby pro různé skupiny znevýhodněných obyvatel. Jubilejní ročník BMI je zároveň příležitostí k ohlédnutí za desetiletou historií tohoto unikátního projektu, který se v roce 2000 umístil ve finále celosvětové soutěže Stockholm Challenge Award v konkurenci 612 projektů z 80 zemí.  Tento shrnující článek byl napsán pro časopis Čtenář, proto  se soustředil  zvlášť na roli knihoven v projektu.

 

Když časopis Českomoravský Profit vyhlásil v roce 1998 březen měsícem internetu s cílem upozornit na význam nového fenoménu, který zakrátko všemožně ovlivní život společnosti, sotva kdo z organizátorů předpokládal, co se právě zrodilo. K výzvě se  přidalo 116 organizací, které připravily aktivity trojího druhu. V prvé řadě šlo o různé přednášky, školení, prezentace a dny otevřených dveří, které měly sloužit k bezplatnému zpřístupnění internetu pro veřejnost a k seznámení s jeho možnostmi. Další  organizace nabídly slevy na zboží a služby spojené s internetem, třetí formou byly soutěže, například čtenářská soutěž o internetu, jejímiž hlavními cenami byly počítače.
 
ISSS – trefa do černého
 
Hned v prvním ročníku se uskutečnila také konference Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS). Tehdy ještě v Praze a za účasti téměř 600 návštěvníků, od druhého ročníku se přesunula do Hradce Králové, aby se postupně rozrostla na nejvýznamnější akci svého druhu ve střední Evropě, kterou si v posledních letech nenechá ujít každoročně už více než 2000 návštěvníků  z dvou desítek zemí.
 
V roce 1998 ještě nikdo netušil, kolik lidí v Česku internet používá, odhady počtu jeho uživatelů se pohybovaly mezi dvěma až pěti sty tisíci. Proto se organizátoři dohodli se společností Acron Communication, aby v březnu 1999 v rámci druhého ročníku BMI provedla průzkum, který by přinesl reálnější čísla. Měření návštěvnosti vybraných serverů ukázalo, že na sledovaných 26 serverů různého zaměření během března aspoň jednou zavítalo 539 980 unikátních návštěvníků.
 
Současně se sledování počtu uživatelů prostřednictvím klasických výzkumů ujaly společnosti DEMA (domácnosti) a Markent (obecná populace). Díky BMI tak vznikla souvislá časová řada dokumentující rozvoj internetu v ČR uplynulém desetiletí.
 
Druhý ročník BMI byl zajímavý mimo jiné i tím, že poprvé byla vyhlášena soutěž o nejlepší webové stránky Zlatý erb, která se v posledních letech s rozvojem internetu rozrostla ještě o kategorii elektronických služeb. Pro velký zájem se rozšířila také o krajská kola, z nichž teprve vycházejí finalisté, ze kterých se vybírají celkoví vítězové.
 
Rozhodný nástup knihoven
 
Od třetího ročníku se role organizátora  Března – měsíce internetu po dohodě s redakcí Profitu stalo neziskové sdružení BMI. Založili je Irina Zálišová, Jaroslav Winter a Miroslav Forman, kteří stáli u zrodu celého projektu měsíce internetu. Rok 2000 se stal důležitým mezníkem ještě tím, že se do BMI poprvé zapojily knihovny. Díky tomu se významně zvýšil počet míst, kde se občané mohli seznamovat s internetem.
 
 
V roce 2000 se do BMI zapojilo 119 knihoven a jejich počet se pak každým rokem zvyšoval následovně: 130 - 250 - 275 - 300 - 330 - 370 a letos 384. Kromě působení směrem k veřejnosti využívaly knihovny BMI zpočátku také k internetovému školení knihovníků, resp. knihovnic a Svaz knihovníků a informačních pracovníků ihned vyhlásil také soutěž Biblioweb, aby podpořil tvorbu kvalitních webových stránek knihoven.
 
Třetí ročník se zapsal do historie BMI také tím, že se poprvé uskutečnila dětská konference Junior Internet. Vymyslely si ji a s pomocí BMI sdružení uspořádaly samy děti, které postupně v dalších letech na sebe přebíraly víc a více organizačních aktivit, až na BMI sdružení zůstala jen mediální podpora a pomoc se zajišťováním sponzorů.
Mladým organizátorům se podařilo díky grantům od programu Mládež EU a Mezinárodního višegrádského fondu rozšířit Junior Internet v posledních dvou letech na Slovensko a do Polska a Maďarska. Za uplynulé ročníky se internetových soutěží, které vždy předcházejí konferenci, zúčastnilo jen v Česku na 2600 mladých tvůrců. V roce 2006 udělila ministryně Dana Bérová organizátorům Junior Internetu cenu ministryně informatiky ČR.
 
Jak se rodila Noc s Andersenem
 
Ze čtvrtého ročníku BMI stojí za připomenutí zejména jedna událost – Noc s Andersenem. Vymyslely si ji rok předtím Mirka Čápová a Hana Hanáčková v Knihovně B.B.Buchlovana v Uherském Hradišti. Poprvé s mediální podporou a jako součást aktivit knihoven v BMI v roce 2001 proběhla tato akce na podporu dětského čtenářství na 39 místech, aby pak každým rokem nabírala na rozsahu a rozkošaťovala se o další a další nápady. Postupně se počet spacích míst zvyšoval  na 70, 156, 264, 408, 487 a letos 590, když ke knihovnám přibývaly i školy, domovy dětí a mládeže a další zařízení a pohádková noc se rozšířila i na Slovensko, do Polska, Maďarska, Slovinska.
 
V roce 2002 se poprvé uskutečnila konference INSPO – Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami, která se stala jednou z nejvýznamnějších aktivit BMI a předznamenala stále zřetelnější příklon ze strany BMI sdružení k podpoře internetu pro znevýhodněné skupiny obyvatel. V roce 2004 k ní přibyla literární soutěž  Internet a můj handicap, jejíž výsledky jsou vyhlašovány právě na této konferenci v Kongresovém centru Praha.
 
Ptejte se své knihovny
 
Z tradičních aktivit knihoven pro veřejnost vybočila v roce 2002 akce nazvaná BezMezné Informace v BMI (BMI v BMI). Při ní 1. a 2. března  2002 spojili své síly nadšení knihovníci z Národní knihovny a Městských knihoven v Praze a v Rožnově pod Radhoštěm v úsilí nonstop 24 hodin odpovídat na jakékoli dotazy. Přišlo 131 dotazů různé úrovně i obsahu, 75 jich bylo zodpovězeno během 24 hodin, některé okamžitě, zbývající do konce BMI, 4 zůstaly nezodpovězeny. Z úspěšné akce se zrodila stálá referenční služba českých knihoven nejširší veřejnosti s názvem Ptejte se své knihovny, do které je již zapojeno zhruba 50 knihoven od vědeckých, přes vysokoškolské a odborné až po městské. Jejich informační pracovníci, vzájemně propojení elektronickou konferencí, hledají podle zaměření své knihovny odpovědi na dotazy z různých oborů a oblastí zaslané elektronickou poštou. Odpovědi na dotazy jsou zasílány do 48 hodin a z archivovaných odpovědí je budována databáze.
 
Šestý ročník BMI se uskutečnil ve znamení motta Internet bez bariér. Korespondovalo to s vyhlášením roku 2003 evropským rokem zdravotně postižených a knihovny tak ještě více zaměřily svoje aktivity zejména směrem k seniorům a lidem se zdravotním postižením. 
 
 
Internet ležící, spící...? – tak znělo cimrmanovské téma 7. ročníku BMI, které nabízelo trochu odlehčenější tón v publicitě, ale zároveň i vybízelo k diskusi o příčinách stagnace v rozvoji internetu v ČR. Pro knihovny se stala důležitou aktivitou anketa Moje kniha, která probíhala sice půl roku, ale byla odstartována 1. března 2004 a mediální podpora BMI napomohla tomu, že nejvíce hlasů do ní čtenáři poslali právě v březnu. Však také na adresu www.mojekniha.cz odkazovaly téměř tři milióny inzerátů, které vyšly na podporu BMI 2004.
 
V osmém ročníku BMI bylo zvýrazněným tématem nakupování přes internet. Jak vypadá internetový obchod si vyzkoušelo na aplikaci www.bezpecnynakup.cz na 17 000 zájemců, kteří měli možnost použít nanečisto k „zaplacení“ vybraných výrobků platební kartu.
 
Pro devátý  ročník zvolili organizátoři motto Na úřad přes internet a do knihoven dodali 40 tisíc letáků s popisem vybraných portálů a webů státní správy. Na 2960 akcích ve 370 knihovnách se vystřídalo neuvěřitelných 110 000 účastníků.

Výhoda pro znevýhodněné
 
Konečně letos připravilo na březen různé aktivity spojené s propagací internetu (a většinou zároveň i knihy) rekordních 384 knihoven. Jejich akce navštívilo podle dostupných informací kolem 100 000 obyvatel.  Zvláštní důraz kladly knihovny  na služby pro různé skupiny znevýhodněných obyvatel. Knihovny připravily celkem 159 akcí pro seniory, 141 akcí pro matky s dětmi včetně maminek na mateřské dovolené, 57 akcí pro zdravotně postižené a 61 akcí pro nezaměstnané. Díky individuálnímu přístupu k jednotlivcům i skupinám se dařilo překonávat různé psychické bariéry a poskytnout celou řadu praktických postupů pro každodenní aktivity znevýhodněných skupin obyvatel. Knihovny svým návštěvníkům nabídly rovněž leták s popisem nejdůležitějších internetových zdrojů zaměřených na znevýhodněné skupiny, který v nákladu 40 000 výtisků vytisklo Ministerstvo vnitra.
 
Rekordního úspěchu dosáhla opět Noc s Andersenem. Na 590 místech ve 4 evropských zemích strávilo noc téměř 20 000 dětí a více než 3300 dospělých. Četlo se především z knih Jaroslava Foglara, Josefa Lady a Astrid Lindgrenové.  Společně se ve čtyřech jazycích četl také letošní dětský hit Šarlotina pavučinka (Elwyn Brooks White).
 
Zvýrazněné téma letošního BMI Internet – výhoda pro znevýhodněné dále  inspirovalo Národního  knihovnu ČR k průzkumu mezi knihovnami, jehož cílem bylo zjistit, jaké služby běžně poskytují knihovny pro čtenáře se zdravotním postižením. Využila k tomu metody elektronického dotazníku. Zkoumány byly služby pro zrakově, sluchově, fyzicky a mentálně znevýhodněné. Dotazník s více než 70 otázkami vyplnilo 140 knihoven.
 
První výsledky ukazují, že knihovny mají určité zkušenosti se službami zrakově handicapovaným uživatelům, městské a obecní knihovny se věnují skupinám mentálně handicapovaných, postupně se odstraňují bariéry pro uživatele s fyzickým handicapem. Nejmenší tradice v knihovnách mají služby sluchově znevýhodněným, zcela v počátcích jsou specializované služby prelingválně neslyšícím, kterými se více zabývá jenom několik knihoven. Celkově je však orientace na služby osobám se specifickými potřebami a jejich kvalita dosud v našich knihovnách neuspokojivá.  Podrobnější zpracování průzkumu bude vyžadovat delší čas. Výsledky budou publikovány na webu Národní knihovny.
 
Motto jubilejního 10. ročníku BMI Internet – výhoda pro znevýhodněné zaujalo natolik, že zazněl nejednou názor, aby u něho organizátoři zůstali i v dalších ročnících.
 
Jaroslav Winter
BMI sdružení