Domů

Ostatní akce Měsíce internetu 2007

Na tomto místě se může objevit i akce, kterou chystáte na březen 2007 u vás. Stačí, když nám o tom dáte zprávu na bmi@brezen.cz.
Zatím zde uvádíme projekty, které s ohledem na letošní motto Internet - výhoda pro znevýhodněné budou propagovány na akcích v knihovnách.
Helpnet

Portál pro osoby se specifickými potřebami usnadňuje orientaci v problematice zdravotního postižení. Anotace s odkazy na tuzemské internetové zdroje jsou roztříděny podle základních skupin postižení – zrakové, sluchové, mentální, tělesné postižení, vnitřní nemoci, duševní zdraví. Další rubriky představují průřezové kategorie, jako například legislativa, kompenzační pomůcky, zaměstnávání, odstraňování bariér, sociální služby,  kalendář akcí. Helpnet dále upozorňuje na vyhlášená grantová a dotační řízení, informuje o aktuálním dění a přináší monitoring médií Anopressu IT, který zachycuje vše podstatné, co se objevilo na téma osob se specifickými potřebami v tuzemských médiích.


InternetPoradna

Server specializovaný na bezplatnou poradenskou činnost disponuje zázemím více než 250 sociálních pracovníků, právníků, lékařů, psychologů a dalších odborníků, kteří jako dobrovolníci odpovídají na dotazy z oblastí zrakového, sluchového, tělesného a mentálního postižení, drog a závislostí, zaměstnanosti, menšin a cizinců, občanského, duchovního a psychologického poradenství. V jeho archivu se nachází již více než 11 500 zodpovězených dotazů. V současné době přibývá denně v průměru 15 dotazů, tazatelé dostanou odpověď nejpozději do 10 dnů. InternetPoradna nabízí rovněž e-linku důvěry formou chatu.  Zvídavý návštěvník může také objevit odkaz na další projekt InternetPoradny – Teleworking pro Olomouc. Prokliknutelné logo se nachází na hlavní stránce a v oblasti „Zaměstnanost“, kde jsou též inzeráty různých pracovních příležitostí,  z nichž většinu lze realizovat z domova. Některé jsou vhodné pouze pro lidi se zdravotním postižením.

Alfabet

Portál se zaměřuje zejména na rodiče s dětmi se zdravotním postižením, ale také na poskytovatele sociálních služeb. Zajišťuje poradenskou činnost v této oblasti, informuje o projektech vzdělávání pečujících osob a možnostech jejich zaměstnávání, obsahuje databázi poskytovatelů sociálních služeb na území hlavního města Prahy.

Burza práce

Nový projekt Konta Bariéry Nadace Charty 77 má přispět k lepšímu uplatnění handicapovaných na trhu práce. Na portálu se nachází databáze pracovních nabídek, je možné si objednat zasílání aktuálních nabídek e-mailem. Projekt nabízí rovněž možnost doškolení potenciálních zaměstnanců na konkrétní pracovní pozici v rámci projektu Univerzita 4G, do kterého jako první vstoupila společnost IBM, pro niž je nyní rekvalifikováno 20 osob se zdravotním postižením na pozice Computer operátor a Help desk operátor v technologickém centru IBM v Brně.

Integrovaný portál MPSV

Osm miliónů stránek za měsíc zhlédnou návštěvníci integrovaného portálu Ministerstva práce a sociálních věcí. Nejčastěji hledají zaměstnání, protože se zde nachází kompletní nabídka ze všech úřadů práce. Zvykli si ale také inzerovat na portálu zájem o zaměstnání, zaměstnavatelé si tu nyní mohou vybírat z 11 000 uchazečů o práci.  Kromě toho v části EURES informuje portál o možnostech zaměstnání v Evropské unii. A naopak aby pomohl při získávání pracovníků nedostatkových profesí ze zahraničí, přibyla kromě anglické verze i mutace ruská, ukrajinská, bulharská, mongolská a moldavská,  unikátní vyhledávací systém pro volná místa je k dispozici v anglickém a ukrajinském jazyce. Dále portál nabízí informace o všech dávkách státní sociální podpory, elektronické formuláře, adresář kontaktních míst státní sociální podpory i s úředními hodinami,  nově jsou zde informace o systému pomoci v hmotné nouzi. Nechybí ani popis dávek sociální péče pro osoby se zdravotním postižením.  

Informační kiosky MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR  provozuje na pracovištích úřadů práce (pro oblast zaměstnanosti a pro oblast státní sociální podpory) informační kiosky.  Návštěvníci zde získají veškeré informace týkající se státní sociální podpory či hledání zaměstnání a podpory v nezaměstnanosti, ale mohou využít kiosky i k přístupu na internet. Z celkového počtu 400 kiosků  je zhruba 230  nového typu, na kterých je plánována úprava, aby je mohli používat nevidomí. Stejnou úpravu budou mít i další nové kiosky zakoupené v letošním roce.

Portál Ministerstva vnitra ČR

Mezi znevýhodněné skupiny lze řadit i cizince, kterých pobývá na území České republiky legálně zhruba čtvrt miliónu. Na portálu MV ČR v sekci Azyl a migrace získají přes internet komplexní informace týkající se pobytu cizinců na území ČR, možností integrace, azylového řízení, platné legislativy. Sekce obsahuje také rady, jak postupovat v různých situacích, a zpravodajství  s aktuálními informacemi Služby cizinecké a pohraniční policie.

Školička internetu pro seniory

Projekt nadačního fondu  Elpida se zasloužil od roku 2003 o vyškolení již více než 8100 seniorů  v práci s počítači a internetem. Nyní nabízí kurzy seniorům na dvou místech v Praze, dále v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Liberci, Libchavách, Lukavicích, Olomouci, Ostravě, Pečkách, Plzni a Ústí nad Labem. Výuka je přizpůsobena specifickým potřebám starší generace co do náplně i tempa výuky. Na vzdělávací projekt Školičky internetu pro seniory navazuje projekt Zlatá linka seniorů (www-elpida.cz) s internetovou poradnou, e-mailovou a telefonní linkou důvěry. Na ni je možné volat každý všední den od 8 do 20 hodin na číslo 800 200 007. Dalším projektem je časopis Elán plus, který vychází v tištěné podobě čtyřikrát do roka a na www.elanplus.cz začíná mít i svoji internetovou podobu.

Attavena

Obecně prospěšná společnost Attavena dlouhodobě působí v oblasti IT vzdělávání. Věnuje se především znevýhodněným skupinám obyvatel (senioři, ženy na mateřské/rodičovské dovolené a nezaměstnaní lidé v produktivním věku starší 50 let). V rámci projektů financovaných ESF a státním rozpočtem ČR bezplatně školí zájemce o kurz „Základy práce s PC“ v regionu jižních Čech. Pomocí mobilní počítačové učebny pořádá kurzy i v méně dostupných místech. Od roku 2004 úspěšně vyškolila 431 seniorů a  455 žen na mateřské dovolené.  Do konce července 2007 Attavena vyškolí dalších 200 účastníků ve 21 kurzech. Na podporu vzdělávání společnost zřizuje volně přístupná iPracoviště (PC sestavy připojené k internetu), nyní jich spravuje 23  ve 12 městech Jihočeského kraje. Ženám na mateřské dovolené poskytuje v průběhu výuky hlídání dětí. Nezaměstnaní lidé nad 50 let mohou využít individuálního poradenství podpůrných asistentů v oblasti orientace na trhu práce.