Domů

Počtěte si v některém ze 450 světových deníků

Plný, pouze na dva týdny omezený přístup ke službě LibraryPressDisplay nabízí ode dneška zdarma v rámci akce Březen - měsíc internetu společnost NewspaperDirect, Inc.  (www.newspaperdirect.cz). Jde o online přístup ke zhruba 450 titulům v 64 jazycích z 35 zemí. Deníky jsou dostupné v originální grafické podobě už v den jejich vydání v zemi jejich původu.

 

Přístup je umožněn zájemcům od pátku 16. do 31. března. Ke službě je nutné přistupovat ze stránky http://library.pressdisplay.com a vložením  e-mailové adresy: bmi@newspaperdirect.cz jako jména uživatele a hesla welcome. Vyzkouší ji určitě také návštěvníci knihoven, které jsou informovány prostřednictvím Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR.            

   
Letos se do jubilejního 10. ročníku Března – měsíce internetu zapojilo 390 knihoven, které  v  nabídce svých aktivit vycházejí z motta Internet – výhoda pro znevýhodněné a často se zaměřují na seniory, nezaměstnané, matky na mateřské dovolené a také na lidi se zdravotním postižením. Pro ně jsou vhodné služby, které lze využívat poměrně pohodlně i z domova prostřednictvím počítače a internetu,  knihovny je totiž poskytují elektronickou cestou. To je výhoda zejména pro fyzicky handicapované, ale také třeba pro uživatele se sluchovým handicapem nebo jiné skupiny se sníženou mobilitou či problémy s přímou osobní komunikací.
 
Jde například o on-line katalogy, které nabízejí prohlížení a vyhledávání potřebných dokumentů; v mnoha knihovnách si pak můžete rovnou dokument elektronicky objednat, případně rezervovat; některé knihovny pošlou e-mailem nebo i SMS vyrozumění, že kniha je již přichystána; výpůjčky si lze elektronicky prodloužit, případně nahlédnout do vlastního uživatelského konta; je možno vstoupit i do on-line souborných katalogů, umožňujících zjistit, ve které knihovně v České republice se potřebný dokument konkrétně nachází; ze vzdálené knihovny si lze dokument vypůjčit meziknihovní výpůjční službou (MVS), formuláře k MVS často knihovny vystavují na webových stránkách, případně lze MVS objednat prostřednictvím e-mailu.
 
Na 50 veřejných knihoven má vybavení pro přístup k počítači a internetu pro zrakově handicapované.
 
Přístup k veřejnému internetu se dostává i do nejmenších obcí díky „Projektu internetizace knihoven“, který od roku 2004 realizuje Ministerstvo informatiky ČR. V letošním roce se počet veřejných knihoven připojených k internetu přiblíží ke čtyřem tisícům.
 
Organizátorem projektu  Březen – měsíc internetu je BMI sdružení. Záštitu nad 10. ročníkem Března – měsíce internetu převzal předseda Senátu Parlamentu ČR, hlavními partnery jsou IBM Česká republika a Ministerstvo práce  a sociálních věcí, mediálními partnery jsou Český rozhlas, Protext – PR servis ČTK, deník Právo, vydavatelství Springer Media CZ a Vogel Burda Communications, odborným partnerem FORInternet a logistickým partnerem Česká pošta. Informace o projektu jsou na www.brezen.cz.