Domů

Pomáhají najít práci nezaměstnaným se zdravotním postižením

Třebaže počet nezaměstnaných klesá a ke konci února 2007 se míra registrované nezaměstnanosti v České republice  snížila na 7,7 % z 9,1 % v únoru 2006,  jinak je tomu u uchazečů se zdravotním postižením. Při mírném snížení počtu o 3219 se zvýšil jejich podíl na celkovém počtu nezaměstnaných ze 14,5 % na 15,9 procenta. Na významu tedy nabývá nabídka vhodných míst pro osoby se zdravotním postižením a informovanost o nich. Pomoci by v tom měly portál Burza práce či Agentura  profesního poradenství pro Neslyšící.

 

Na portálu Burza práce (www.bariery.cz/burzaprace), který je novým projektem Konta Bariéry Nadace Charty 77, se nachází databáze pracovních nabídek, vyžadujících zejména znalosti práce s počítači či přímo programování, zatím je jich necelá stovka. Je možné si objednat také zasílání aktuálních nabídek e-mailem. Projekt nabízí rovněž možnost doškolení potenciálních zaměstnanců na konkrétní pracovní pozici v rámci projektu Univerzita 4G. Jako první do něj vstoupila společnost IBM, když poskytla příslib zaměstnat minimálně 20 lidí se zdravotním postižením, kteří úspěšně absolvují rekvalifikaci v rámci Univerzity 4G.

 

„Projekt vychází ze skutečných potřeb IBM a připravuje vybrané spoluobčany se zdravotním postižením na konkrétní pracovní pozice Computer operátor a Help desk operátor v technologickém centru IBM v Brně,“ říká ředitel lidských zdrojů IBM Česká republika Petr Draxler. „ Uchazeči nejprve procházejí důkladným výběrovým řízením pod dohledem psychologa a personalisty, tak abychom zjistili jejich osobnostní předpoklady pro náročnou technickou práci, a dále jsou testováni z jazykových a ICT znalostí. Právě ty jsou po zařazení do rekvalifikačního programu vypilovány pod dohledem odborníků na úroveň, která je požadována dle specifik dané pracovní pozice. Díky předchozím aktivitám Nadace Charty 77 v projektu „Počítače proti bariérám“ se Univerzitě 4G naskytla příležitost oslovit několik set zdravotně postižených spoluobčanů a tím rychleji o projektu informovat možné zájemce o rekvalifikaci. I přes nutnost splnit výše zmiňovaná minimální výběrová kritéria požadovaná na Univerzitě 4G nám již prošlo úspěšně výběrovým řízením 14 kandidátů pro rekvalifikaci v rámci Univerzity 4G. Jeden z nich již dokonce získal pracovní uplatnění v IBM.“

Projekt Univerzita 4G realizuje Nadace Charty 77 – Konto BARIÉRY a Národní rada zdravotně postižených ČR a dále jej podporují vedle IBM  také společnosti Microsoft, Gopas a Amadeus.
 
„Společnostem nabízíme unikátní šanci získání kvalifikované pracovní síly ze strany zdravotně postižených, kteří jsou velmi často přínosem i pro samotný business. Nedávno se nám podařilo zaměstnat  jednu ženu se zdravotním postižením také do mezinárodní reklamní agentury Ogilvy and Mather, od které se nám dostalo výjimečné zpětné vazby," uvádí Rudolf Kubík  z  Konta Bariéry:
 
„Paní X. jsme chtěli přijmout na běžnou administrativní pozici. Když jsme si ji však pozvali na pohovor a zjistili její schopnosti sebeprezentace a motivovanosti pracovat ve spojení s její kvalifikací, nabídli jsme jí rovnou pozici account managera. Dnes přesvědčuje naše nejvýznamnější klienty! Upřímně nás překvapilo, jakým přínosem může být člověk na vozíčku pro skutečný byznys!“
 
Na pomoc nezaměstnaným se sluchovým postižením při hledání zaměstnání se s úspěchem zaměřuje vloni vzniklá Agentura profesního poradenství pro Neslyšící. Jak na konferenci INSPO – Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami, pořádané v rámci Března – měsíce internetu 17. března v Kongresovém centru Praha, prozradila Marie Horáková, ze 127 klientů se jich podařilo zaměstnat již 43. Agentura pomáhá při vytváření vhodné pracovní náplně pro tyto zaměstnance či při vyřizování formalit souvisejících s nástupem pracovníka do zaměstnání, případně při řešení problémů se zapracováním zaměstnance a s jeho začleněním do kolektivu spolupracovníků.
 
Agentura na svých stránkách (www.appn.cz) zveřejňuje také nabídky práce pro neslyšící.
 
 
Organizátorem projektu Březen – měsíc internetu je BMI sdružení. Záštitu nad jeho 10. ročníkem převzal předseda Senátu Parlamentu ČR, mottem 10. ročníku je Internet – výhoda pro znevýhodněné. Hlavními partnery Března – měsíce internetu  2007 jsou IBM Česká republika a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, mediálními partnery jsou Český rozhlas, Protext – PR servis ČTK, deník Právo, vydavatelství Springer Media CZ a Vogel Burda Communications, odborným partnerem FORInternet a logistickým partnerem Česká pošta.