Domů

Volný přístup ke službě LibraryPressDisplay

Společnost NewspaperDirect, Inc. nabízí v rámci akce Březen měsíc internetu všem občanům a knihovnám v České a Slovenské republice plný, jen časově omezený přístup ke službě LibraryPressDisplay zdarma. Jde o online přístup k více než 330 titulům v 64 jazycích z 35 zemí.
                

Společnost NewspaperDirect, Inc. (www.newspaperdirect.com, www.newspaperdirect.cz) umožní v rámci akce Březen měsíc internetu  po dobu dvou týdnů od pátku 16. 3. 2007 do 31. 3. 2007   plný,  jen časově omezený přístup ke službě LibraryPressDisplay. Služba   LibraryPressDisplay umožňuje online přístup k více než 330 titulům v   64 jazycích z 35 zemí. Deníky jsou dostupné v originální grafické   podobě už v den jejich vydání v zemi jejich původu.

Tento plný, jen časově omezený přístup bude umožněn na základě uživatelského jména a hesla, o kterém budou uživatelé informováni několik dní před začátkem přístupu. Všechny knihovny v ČR budou informovány prostřednictvím Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR.

Služba Press Display poskytuje čtenářům aktuální informace ze světového i domácího denního tisku na obrazovce počítače.