Domů

Vyhlášena soutěž Zlatý erb 2007

Sdružení Zlatý erb dnes zahájilo již devátý ročník soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí České republiky. Cílem soutěže je podpořit modernizaci místních samospráv prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných s využitím internetu a ostatních elektronických médií. V soutěži, která patří k tradičním akcím projektu Březen - měsíc internetu, udělí BMI sdružení Cenu veřejnosti. Osobní záštitu nad soutěží převzal ministr vnitra a ministr informatiky Ivan Langer.

Soutěž je pořádána ve spolupráci se sdružením Český zavináč, Svazem měst a obcí ČR, portálem Města a obce online a konferencí ISSS. V roce 2002 oceněna jako finalista světové prestižní ceny Stockholm Challenge Award a již tradičně poutá pozornost našich měst, obcí a veřejnosti.

Podobně jako v loňském ročníku je soutěž organizována v krajských kolech, na které navazuje celostátní kolo. Krajská kola soutěže vyhlašují kraje ČR ve spolupráci se Sdružením Zlatý erb. I letos mohou soutěžit i weby měst, obcí a regionů zaměřené na turistický ruch. Opět se budou vyhlašovat zvláštní ceny, např. za bezbariérový přístup, za nejlepší turistickou pr

Soutěží se ve třech kategoriích:
a) nejlepší webové stránky města (včetně magistrátů, městských částí a obvodů. V hl. m. Praze webové stránky městských částí pověřených výkonem státní správy, tj. Praha 1 - 22)
b) nejlepší webové stránky obce (v hl. m. Praze webové stránky ostatních městských částí)
c) nejlepší elektronická služba

Soutěže Zlatý erb 2007 se může zúčastnit i veřejnost - uživatelé městských a obecních stránek. Mohou dát svůj hlas pro cenu veřejnosti například své obci. Pokyny naleznou na stránkách soutěže http://zlatyerb.obce.cz.
Hlasovat mohou všichni uživatelé internetu, kteří disponují platnou e-mailovou schránkou, na niž bude poslána ověřovací zpráva. Hlasovat lze pouze pro jedno město nebo obec. Hlasy bude možné posílat až do března 2007.

Ve Zlatém erbu soutěží města a obce se svými oficiálními webovými stránkami a elektronickými službami. Zástupci obcí mohou popsat své soutěžní stránky v přihlášce na stránkách soutěže. Uzávěrka přihlášek je stanovena na pátek 26. 1. 2007 v 16:00. Finále soutěže bude uspořádáno již tradičně na konferenci ISSS  v pondělí 2. dubna 2007.