Domů

Výzkumy i knihovny potvrzují rostoucí zájem seniorů o internet

Podle výzkumů NetMonitor, které pro Sdružení pro internetovou reklamu provádí Mediaresearch, roste zájem o internet mezi seniory. Podíl uživatelů starších 60 let na internetové populaci se od ledna do prosince minulého roku zvýšil ze 2,63 na 3,09 procenta. Rostoucí zájem starší generace potvrzují také knihovny, které v duchu motta  Internet – výhoda pro znevýhodněné pozvaly v rámci jubilejního 10. ročníku  Března – měsíce internetu na mnoha místech právě seniory, aby je seznámily s možnostmi internetu.

 

 
Výzkum NetMonitor dokumentuje také prodlužování doby, kterou stráví senioři na internetu. Zatímco v lednu minulého roku to bylo v průměru 11 hodin a 40 minut za měsíc, v prosinci již 15 hodin a 4 minuty. Přibylo také starších uživatelů, kteří přistupují na internet z domova – ze 77,72 % se jejich podíl zvýšil na 81,93 procenta. Mírně se oslabuje dosud výrazná převaha mužů nad ženami v kategorii uživatelů nad 60 let – podíl žen se zvýšil z 23,57 % na 25,89 %.
 
Tento trend se potvrzuje i nyní v březnu, kdy se do knihoven přicházejí seznámit s internetem na akce pro seniory  ve větší míře ženy než muži. A většinou už mají konkrétní představu, co by chtěly najít, například webové stránky obce, kde se narodily, nebo si stáhnout formulář plynárenského  podniku, vyhledat informace o zdraví nebo pro zahrádkáře. V Kostomlatech pod Milešovkou přitom spočítali věkový průměr starších zájemců o internet na 76 let.
 
Knihovny však nejsou jediné instituce, kde se mohou starší zájemci seznámit s internetem, a nejen v březnu. Mezi organizacemi, které nabízejí internetová školení pro starší zájemce, vyniká Školička internetu pro seniory (www.elpida.cz/skolicka). Projekt nadačního fondu Elpida se zasloužil od roku 2003 o vyškolení  více než 8100 seniorů v práci s počítači a internetem. Nyní nabízí kurzy seniorům na dvou místech v Praze, dále v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Liberci, Libchavách, Lukavicích, Olomouci, Ostravě, Pečkách, Plzni a Ústí nad Labem. Výuka je přizpůsobena specifickým potřebám starší generace co do náplně i tempa výuky.
 
Na vzdělávací projekt Školičky internetu pro seniory navazuje projekt Zlatá linka seniorů (www-elpida.cz) s internetovou poradnou, e-mailovou a telefonní linkou důvěry. Na ni je možné volat každý všední den od 8 do 20 hodin na číslo 800 200 007. Dalším projektem je časopis Elán plus, který vychází v tištěné podobě čtyřikrát do roka a na www.elanplus.cz začíná mít i svoji internetovou podobu.
 
Organizátorem projektu Březen – měsíc internetu je BMI sdružení. Záštitu nad jeho 10. ročníkem převzal předseda Senátu Parlamentu ČR, hlavními partnery Března – měsíce internetu  2007 jsou IBM Česká republika a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, mediálními partnery jsou Český rozhlas, Protext – PR servis ČTK, deník Právo, vydavatelství Springer Media CZ a Vogel Burda Communications, odborným partnerem FORInternet a logistickým partnerem Česká pošta.