Domů

Zájem o Integrovaný portál překonává rekordy

Poprvé přesáhl počet navštívených stránek na Integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://portal.mpsv.cz) hranici 8 milionů v lednu 2007, a to přesně 8 666 929 stránek. Rekordní denní návštěvnost přitom zaznamenal hned v prvních pracovních dnech roku, zejména ve středu 3. ledna, kdy bylo shlédnuto 445 307 stránek. Hlavní zájem je již tradičně o informace s tématikou zaměstnanosti, letos však vzrostl zájem i o informace ze sociální oblasti, a to v souvislosti s novými zákony o pomoci v hmotné nouzi a o sociálních službách, které nabyly účinnosti právě 1. ledna.
 
Integrovaný portál MPSV patří mezi ty informační zdroje, které doporučují zájemcům knihovny zapojené do jubilejního 10. ročníku Března – měsíce internetu, jehož mottem je Internet – výhoda pro znevýhodněné. Nezaměstnaní, kteří nesporně  patří ke znevýhodněným skupinám, najdou na Integrovaném portálu kompletní nabídku volných pracovních míst ze všech úřadů práce.
 
Lidé se však naučili nejen vyhledávat volná místa, ale v případě zájmu o zaměstnání jsou ochotni tento zájem i inzerovat. V současnosti je zaměstnavatelům k dispozici 13 386 takových inzerátů (http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/hledejinz). Postupně je tak naplňován hlavní úkol Integrovaného portálu MPSV v oblasti zaměstnanosti a tím je vytvoření plnohodnotného elektronického trhu práce.
 
Při tom dochází postupně k propojování interního informačního systému úřadů práce s Integrovaným portálem MPSV, díky čemu například nezaměstnaný vedený v evidenci úřadu práce může požádat svého zprostředkovatele o vytvoření strukturovaného profesního životopisu na základě dat, které o něm vede úřad práce. Zprostředkovatel potom stisknutím jediného tlačítka takový životopis vytvoří a odešle na Integrovaný portál MPSV. Klient si zde vytvoří svoji nabídku práce a profesní životopis zveřejní.
 
Zaměstnavatelé mohou zadávat volná místa prostřednictvím Integrovaného portálu MPSV do databází úřadů práce, přičemž při vytváření  inzerátů volných míst jsou jim k dispozici předchystané údaje z databáze úřadu práce (identifikaci firmy, kontaktní údaje..) .
 
Nezaměstnaným lidem se zdravotním postižením pak knihovny zapojené do aktivit Března – měsíce internetu doporučují portál Burza práce (www.bariery.cz/burzaprace). Tento nový projekt Konta Bariéry Nadace Charty 77 soustřeďuje nabídku zaměstnání pro lidi s handicapem.
Celkem připravilo na letošní březen program zaměřený na propagaci internetu 390 knihoven. Jejich akce jsou určeny jak pro širokou veřejnost, ale často také pro nezaměstnané, lidi se zdravotním postižením, seniory, matky na mateřské dovolené a další znevýhodněné skupiny.
Organizátorem projektu  Březen – měsíc internetu je BMI sdružení. Záštitu nad 10. ročníkem Března – měsíce internetu převzal předseda Senátu Parlamentu ČR, hlavními partnery jsou IBM Česká republika a Ministerstvo práce  a sociálních věcí, mediálními partnery jsou Český rozhlas, Protext – PR servis ČTK, deník Právo, vydavatelství Springer Media CZ a Vogel Burda Communications, odborným partnerem FORInternet a logistickým partnerem Česká pošta. Informace o projektu jsou na www.brezen.cz.