BMI 2000

Partneři BMI

Hlavní akce

Výzkumy

BMI 1999

BMI 1998

Sdružení BMI

English summary

Stockholm Award

Homepage


 

Devět podniků z deseti je připojeno na Internet

Výzkum u 609 podniků se sídlem v ČR s více než 25 zaměstnanci, který uskutečnila v závěru roku 1999 společnost Markent, prokázal potěšitelný růst počtu firem využívajících Internet i míru jeho využívání.

Gates a Muehlfeit nejznámější
Česká veřejnost, dokonce ani odborná, nezná příliš nejvýraznější osobnosti informačního průmyslu. Prokázal to výzkum agentury DEMA, v němž nejlépe obstáli na světové i domácí scéně představitelé společnosti Microsoft. Přitom žádnou tuzemskou osobnost neznalo 83 procenta dotázaných .

Výzkum agentury DEMA
Výsledky reprezentativního průzkumu, který uskutečnila agentura DEMA, ukazují na výrazné rozdíly v názoru na potřebnost Internetu. Zhruba polovina občanů na něj pohlíží bez zájmu, druhá polovina si jej dává do souvislosti s různými pojmy, z nichž nejčastěji převažují dvě slova - informace a komunikace. Bez Internetu si nedovedou představit svoji práci jen 3 procenta občanů ČR.

Agentura DEMA se zaměřila na problematiku Internetu
Pro sdružení BMI, které organizuje projekt Březen - měsíc Internetu 2000, připravila průzkum "PROJEKT BŘEZEN - MĚSÍC INTERNETU Z POHLEDU ODBORNÉ VEŘEJNOSTI ".