BMI 2000

Partneři BMI

Hlavní akce

Výzkumy

BMI 1999

BMI 1998

Sdružení BMI

English summary

Stockholm Award

Homepage


 

Březen - měsíc Internetu

Motto: Zvládnutí internetové gramotnosti není módní či samoúčelnou věcí, nýbrž se stává konkurenční výhodou jednotlivců, firem i států.

Březen - měsíc Internetu je obsáhlý a dlouhodobý projekt, který vrcholí každoročně v březnu. Skládá se z řady konkrétních podprojektů, zaměřených na různé cílové skupiny obyvatelstva, vždy podle aktuální potřeby. S pomocí širokého spektra sdělovacích prostředků předkládá široké veřejnosti, podnikatelským kruhům a vládním orgánům komplexní pohled na Internet jakožto globální komunikační a marketingový prostředek, charakteristický pro informační společnost.

Čestná úloha vyhlašovatele patří i ve 3. ročníku týdeníku Profit. Hlavním zdrojem informací o projektu je webová stránka www.brezen.cz a oficiální periodikum sdružení BMI - katalog WWW stránky (katalog.stranky.cz).

Mediálními partnery jsou: Česká tisková kancelář, Český rozhlas, Česká televize, deník Právo, vydavatelství IDG.

Odbornými partnery jsou Computer Press a Triada.

Hlavní partneři BMI 2000:

  • INET, a.s.
  • Oracle Czech, s.r.o.
  • Progress Software, spol s r.o.
  • Software602, a.s.
  • 2N spol. s r.o.

Další firmy jsou vítány jako komerční partneři pro jednotlivé dílčí projekty.

Realizace 3. ročníku BMI je rozdělena mezi několik agentur podle stanovených priorit. Prací s médií je pověřena agentura ExMise, realizace eventů, spolupráce s jinými organizacemi a vlastní prezentace BMI je svěřena agenturám Elisa (EMC Group).

Projekt je otevřený pro všechny subjekty, jež sdílejí stejné obecně prospěšné cíle a jsou schopny podpořit je konkrétní aktivitou.